Search for content, post, videos

Tag

kapitalizam

Kako “radi” kapitalizam? Najsavršenije objašnjenje

Najopštija definicija bi glasila: kapitalizam je ekonomski sistem, zasnovan na privatnom vlasništvu kapitala. U kapitalizmu se investicije, proizvodnja i plasman dobara raspoređuju po zakonima slobodnog tržišta. Primarni cilj vlasnika kapitala je ostvarenje profita. E, sad,…

0 COMMENT
1470 Pregleda