Search for content, post, videos

Kako “radi” kapitalizam? Najsavršenije objašnjenje

krava i kapitalizam

Najopštija definicija bi glasila: kapitalizam je ekonomski sistem, zasnovan na privatnom vlasništvu kapitala. U kapitalizmu se investicije, proizvodnja i plasman dobara raspoređuju po zakonima slobodnog tržišta. Primarni cilj vlasnika kapitala je ostvarenje profita.

E, sad, knjiški, ova definicija zvuči prilično razumljivo. Međutim, šta je sa onima kojima čak ni posle ove definicije nije jasno kako ovaj ekonomski sistem “radi”? Kapitalizam u različitim zemljama ćemo pokušati da objasnimo pomoću krava….

krava i kapitalizam

krava i kapitalizam

Tradicionalni kapitalizam

Imaš dve krave. Prodaš jednu i kupiš bika. Tvoje krdo počinje da raste. I tvoja ekonomija počinje da raste. Kada ih prodaš, možeš da ideš u penziju.

Amerika

Imaš dve krave. Prodaš tri krave koje nemaš svojoj kompaniji kortisteći kredit koji je podigao tvoj zet. Onda uzmeš kredit na osnovu farme i dobiješ povraćaj poreza za pet krava. Državni ugovor o sigurnom otkupu mleka za šest krava prebaciš na račun međunarodne firme na Kajmanskim ostrvima, kompaniji koja je u tajnom vlasništvu većinskog akcionara. Onda većinski akcionar prodaje tvojoj prvobitnoj kompaniji ugovor o otkupu mleka za sedam krava. Bilans stanja kaže da kompanija poseduje osam krava, sa opcijom da se doda još jedna. Prodaš jednu kravu da bi tim novcem kupio predsednika Amerike i tebi ostaje devet krava.

Australija

Imaš dve krave. Prodaš jednu i primoraš drugu da daje mleko za četiri krave. Na kraju budeš iznenađen kad krava ugine od iscrpljenosti.

Francuska

Imaš dve krave. Organizuješ štrajk jer želiš da ih imaš tri.

Japan

Imaš dve krave. Redizajniraš ih na desetinu standardne veličine i tako da daje dvadeset puta više mleka. Zatim napraviš crtani Kravolino i prodaješ ga širom sveta.

Nemačka

Imaš dve krave. Preurediš ih tako da mogu da žive 100 godina, jedu samo jednom mesečno i muzu same sebe.

Velika Britanija

Imaš dve krave i obe su lude.

Kanada

Imaš dve krave. Ako malo bolje pogledaš, izgledaju kao par losova. Ustvari, to i jesu losovi. Jedan govori Francuski, drugi Engleski. I obojica fenomenalno igraju hokej na ledu.

Italija

Imaš dve krave, ali ne znaš gde su. Sedneš negde na kafu da razmisliš gde bi mogle biti.

Rusija

Imaš dve krave. Brojiš ih i shvatiš da imaš pet krava. Opet ih prebrojiš i shvatiš da ih je odjednom 40. Onda ih opet pažljivo prebrojiš i shvatiš da imaš samo 12 krava. Prestaneš da brojiš krave i otvoriš novu flašu vodke.

Švajcarska

Imaš 5 000 krava i nijedna ne pripada tebi. Plus, plaćaš proviziju drugima što ti dozvoljavaju da brineš o njima.

Kina

Imaš dve krave. Takođe, imaš 300 ljudi koji ih muzu. Tvrdiš kako imaš punu zaposlenost i visoku produktivnost. Uhapsiš i pritvoriš svakog novinara koji izveštava o broju krava.

Novi Zeland

Imaš dve krave. Ova leva je baš lepa.