Kontracepcija kao zaštita od neželjene trudnoće

0
130
Kontracepcija kao zaštita od neželjene trudnoće
kontracepcija
kontracepcija

Kontracepcija podrazumeva skup mera, postupaka i metoda kojima se sprečava začeće, i predstavlja najrazumniji način kontrole rađanja. Postoji nekoliko vidova zaštite od neželjene trudnoće, a glavni preduslov za njihovo korišćenje je da ne remete normalan seksualni odnos, da su neškodljivi za zdravlje i da su efikasni.

Kontraceptivna sredstva su namenjena isključivo osobama koje su polno zrele i seksualno aktivne. Na našem tržištu postoji nekoliko vrsta zaštite od neželjene trudnoće, a mi vam ih ovde i predstavljamo.

Hemijska kontracepcija

Podrazumeva korišćenje vaginalnih pena, želea, tableta i kapsula. Deluje dvostruko: hemijski i mehanički. Hemijski menja kiselost vagine i time se stvara nepovoljna sredina za spermatozoide. Mehaničko dejstvo se ogleda u okruživanju spermatozoida kojima je onemogućeno prodiranje u matericu. Hemijska kontracepcija se nanosi pre samog odnosa tako što se aplikuje u vaginu. Dejstvo počinje posle 10 minuta i traje do dva sata. Ova sredstva nisu potpuna zaštita od neželjene trudnoće pa se predlaže da se kombinuju sa prezervativom. Njihova prednost je u tome što ne utiču na hormonski balans u telu žene.

Barijerna kontracepcija

Ima za zadatak da spreči prodiranje spermatozoida do materice. Ova vrsta kontraceptivnih sredstava uključuje prezervativ, dijafragmu i cervikalnu kapu. Prezervativ je najsigurnije sredstvo koje se najlakše koristi i jedino je kontraceptivni sredstvo koje vas pored neželjene trudnoće štiti i od polno prenosivih bolesti. Sačinjen je veoma fine i tanke gume i koriste ga muškarci. Dijafragma i cervikalna kapa su mehanička sredstva koja se postavljaju na grlić materice i sprečavaju prolazak muških polnih ćelija. I ova sredstva zaštite imaju svoju prednost u tome što ne utiču na hormonsku sliku korisnika.

Spirala (materični uložak)

Spirala pripada biološkoj grupi kontraceptivnih sredstava. Dugačka je između 2 i 4 cm i ima oblik slova T. Pravi se od plastike ili se plastika kombinuje sa bakrom i lekar je vrlo lako stavlja u duplju materice. Pravi se u nekoliko veličina koje odgovaraju različitim veličinama materice. Spirala sprečava jajnu ćeliju da se zalepi za zid materice i na taj način reguliše neželjenu trudnoću. Ovaj vid kontracepcije se preporučuje isključivo ženama koje su rađale, jer je zaštita spiralom stalna od momenta postavljanja. Uz redovne šestomesečne kontrole, može da se nosi i do 7 godina.

Hormonska kontracepcija

Takođe spada u kategoriju bioloških kontraceptivnih sredstava i smatra se jednim od najefikasnijih vidova zaštite od neželjene trudnoće. Kontraceptivne pilule u sebi sadrže hormone slične hormonima koji se stvaraju u jajnicima tokom svakog ciklusa. Međutim, pilule menjaju hormonsku ravnotežu i na taj način ne dozvoljavaju sazrevanje i izbacivanje jajeta. Jedna kutija sadrži 21 pilulu koja se pije svakog dana. Posle toga se pravi pauza od 7 dana u kojima se dogodi i ciklus. Posle 7 dana bez pilule počinje novi ciklus. Veoma je važno koristiti ih prema uputstvu jer samo jedna preskočena pilula može da utiče na oslobađanje jajne ćelije. Ukoliko se koristi pravilno, zaštita i tokom onih 7 dana kada se ne konzumiraju je zagarantovana. Ovaj vid kontracepcije se preporučuje ženama pušačima do 35-e godina, a nepušačima do 40-e.

Postoji još i hormonska injekcija gde se hormon direktno ubrizgava u mišićnu masu i sporo se oslobađa naredna 3 meseca, koliko maksimalno i traje zaštita.

Urgentna hormonska kontracepcija je pilula koja se pije najkasnije 72 sata posle nezaštićenog odnosa, izaziva pucanje jajeta i krvarenje i na taj način sprečava oplodnju, tzv. pilula za dan posle.

Nijedno kontraceptivno sredstvo se ne sme koristiti bez prethodne konsultacije sa lekarom, jer posledice mogu biti pogubne po sveukupno zdravlje.