Autizam – simptomi, tipovi lečenja, uzroci

0
118
Autizam – simptomi

U pitanju je neurorazvojni poremećaj, koji je karakterističan po slaboj socijalnoj interakciji, kao i vrlo slaboj ili nikakvoj komunikaciji. Ljude sa ASD-om odlikuju ograničena interesovanja kao i ponavljanje određenih obrazaca ponašanja.

Dokazano je da se autizam češće javlja kod dečaka, nego kod devojčica. Čak postoje indikacije, da je sve veći broj osoba koje oboljevaju od autizma. Stoga se javljaju rasprave između stručnjaka o tome da li je u pitanju stvarni porast slučajeva ili je češće reč o dijagnozi.

Kako prepoznati autizam kod dece?

Simptomi autizma se uglavnom javljaju kod dece između 12-og i 24-og meseca i vrlo lako se prepoznaju. Međutim, postoje oni znakovi koji će se pojaviti pre ili kasnije. Oni simptomi koji se pojave ranije, ukazuju na kašnjenje u društvenom i jezičkom razvoju.

Nauka tvrdi da postoji trijada poremećaja kod osoba sa ASD-om i oni se dele na:

 • Oštećenje socijalnih interakcij
 • Oštećenje komunikacije
 • Ograničeni i ponavljajući obrasci

Osoba mora imati simptome iz sve tri kategorije, da bi se autizam dijagnostikovao.

Problemi sa komunikacijom i društvenom interakcijom

ASD stvara razne probleme sa komunikacijom, među kojima su mnogi uočljivi pre 5. godine.

 • Od rođenja: problemi u održavanju kontakta očima
 • Do devet meseci: ne odazivaju se na svoje ime
 • Do devet meseci: ne prikazuju izraze lica koji odražavaju njihove emocije (poput iznenađenja ili ljutnje)
 • Do dvanaest meseci: uglavnom ponavljaju mahanje rukama
 • Do petnaest meseci: ne dele svoja interesovanja sa drugima (reicmo, ne pokazuju nekome svoju omiljenu igračku)
 • Do osamnaest meseci: ne gledaju tamo gde drugi pokazuju
 • Do dvadeset i četvrtog meseca: ne primećuju kada su drugi tužni ili povređeni
 • Do trideset meseci: ne upuštaju se u „igru pretvaranja“, kao što je briga o lutki ili igranje figuricama

Pored pomenutih znakova, postoje još neki simptomi koji vam mogu otkriti da dete ima autizam. Recimo, neka deca će imati problem da iskažu svoja osećanja ili da razumeju tuđa, nakon 36-og meseca. Ovo pokazuje da je autizam posebno stanje i da je mališanima sa ASD-om potrebno pružiti dosta vremena, truda i pažnje.

Kako budu starili, postoji mogućnost da će imati poteškoća u govoru. Međutim, postoje ona autistična deca, koja će svoje jezičke veštine razvijati neujednačenim tempom. Ako možda postoji tema koja ih jako zanima, onda će vrlo verovatno razviti jak rečnik po pitanju iste, dok će s druge strani imati poteškoća da govore o drugim temama.

Svi ovi simptomi koje smo spomenuli mogu se nastaviti i u odraslom dobu.

Ograničeni ili ponavljajući obrasci ponašanja ili aktivnosti

Pored istaknutih komunikacijskih i društvenih simptoma, koji su karakteristični za autizam, postoje i oni znakovi, koji se tiču ponašanja i pokreta tela. Oni mogu uključivati:

 • ponavljanje pokreta, kao što je mahanje rukama, okretanje ili trčanje napred-nazad
 • ređanje igračaka u strogom redu
 • poštovanje rutina po pitanju odlaska u školu i na spavanje
 • uznemiravanje zbog manjih promena
 • neobično reagovanje na razne mirise, zvukove i ukuse
 • izuzetna sposobnost pamćenja, kao i muzičkog talenta

Svi ovi simptomi će vam pomoći da otkrijete kako izgleda autistično dete.

Koji su uzroci autizma?

Prema najnovijim istraživanjima, ne postoji tačan uzrok ASD-a. On se može pojaviti zbog niza potencijalnih faktora, koji uključuju:

 • autistične članove uže porodice
 • neke genetske mutacije
 • istoriju virusnih infekcija kod majke
 • rođenje od strane starijih roditelja
 • izloženost toksinima i teškim metalima koji postoje u životnoj sredini
 • nisku telesnu težinu na rođenju

Kako pomoći autističnim osobama?

Za osobe sa ASD-om ne postoje „lekovi“, već samo dodatne terapije, koje će im pomoći da se osećaju bolje i ublaže trenutne simptome.

Terapije koje su dostupne osobama sa autizmom su:

 • bihejvioralna
 • terapija igrom
 • fizikalna terapija
 • govorna terapija uz pomoć logopeda

Tehnike meditacija, kao i masaže takođe mogu biti od pomoći, samo što će se rezultati razlikovati od osobe do osobe. Neko autistično dete će dobro reagovati na ovakav pristup, dok neka neće.

Šta da radite ako imate autistično dete?

Veoma je bitno da kontaktirate logopeda i detetu pružite stručnu pomoć. Naime, što pre počnete sa terapijama, to će deci pomoći da se bolje razvijaju i napreduju, jer će naučiti svakodnevne veštine koje su im bitne za dnevno funkcionisanje. Nekada je najmlađima, koji ranije krenu na terapije, vremenom potrebno sve manja ili čak nikakva pomoć.

Stoga, ukoliko kod svog deteta primećujete simptome autizma, bilo bi dobro da kontaktirate logopedski centar Prve reci, kako bi što pre ustanovili simptome koje vaše dete ima i prepisali adekvatnu terapiju.