Sporazumni razvod braka – prekid bračne zajednice na što jednostavniji način

0
206
Sporazumni razvod braka - prekid bračne zajednice na što jednostavniji način

Razvod nije nešto o čemu bračni parovi rado i voljno razmišljaju. Prestanak bračne zajednice je izuzetno stresan proces koji iscrpljuje oba doskorašnja supružnika prvenstveno emotivno, a zatim i finansijski. Razvod braka nije samo pravni proces, već i emotivni rolerkoster kroz koji supružnici neumitno moraju proći.

Većina advokata će svojim klijentima preporučiti da ovaj proces reše sporazumno. Polazeći od premise da je brak zajednica u koju voljno ulaze supružnici, pretpostavlja se da i kod razvoda postoji mogućnost sklapanja neke vrste dogovora. Sporazumni razvod braka je upravo to – dogovor bivših supružnika o uslovima pod kojima će iz te zajedice istupiti.

Kako se bračna zajednica sporazumno raskida?

Prekid bračne zajednice nikako ne može biti bezbolan za dojučerašnje bračne partnere. Ipak, kada dođe do trajno narušenih odnosa i nemogućnosti nastavka zajedničkog života, sporazumni razvod braka je neuporedivo jednostavnija opcija od pokretanja brakorazvodne parnice. Uslovi koje je neophodno ispuniti da bi sporazumni razvod braka bio moguć jesu da bivši supružnici postignu čvrst dogovor u vezi svih bitnih pitanja.

Ovo se prvenstveno odnosi na starateljstvo nad zajedničkom decom i njihovo izdržavanje, kao i na podelu zajednički stečene imovine. Kako bi supružnici bili potpuno sigurni da su svi aspekti prestanka njihove zajednice i budućeg odvojenog života adekvatno regulisani, preporučljivo je da angažuju pravne zastupnike.

Advokati za razvod naročito su specijalizovani za osetljiva pitanja ove materije i najbolje će posavetovati klijente kako da zaštite svoja prava i prava svoje dece. Kada se bivši supružnici dogovore oko svih važnih pitanja, sporazum o razvodu braka se u pisanoj formi podnosi nadležnom sudu, koji će ih pozvati na jedno ročište kako bi i usmeno potvrdili da su saglasni sa priloženim dokumentom. Nakon toga, brak je i zakonski razveden.

Sporazumni razvod braka uređuje buduće odnose

Kako se ovim načinom prekida bračne zajednice jednim dokumentom praktično određuje način na koji će bivši supružnici i njihova zajednička deca nastaviti svoje odnose, stručna pravna pomoć je gotovo neophodna. Advokati za razvod u ovim slučajevima insistiraju na čvrstom dogovoru o starateljstvu i izdržavanju dece, kao i na preciznoj podeli imovine. Kada su u pitanju maloletna deca, starateljsvo može biti zajedničko ili kao staratelj može biti određen jedan roditelj, dok drugi dobija zakonsku obavezu plaćanja alimentacije.

Punoletna deca se u našem pravu smatraju pravno i poslovno potpuno sposobnim, pa se njihova budućnost ne razmatra prilikom sporazumnog razvoda braka. Na najviše problema bivši supružnici i njihovi pravni zastupnici nailaze kod podele imovine. Sporazumnim razvodom braka obuhvata se samo imovina koja je zajednički stečena u bračnoj zajednici. Imovina, koju su supružnici posedovali pre stupanja u brak, ovom se prilikom ne obuhvata pravnim procesom. Zajednički stečena imovina deli se na idealne polovine i ovaj sporazum se uključuje u dokument o razvodu braka.

Ukoliko postoji predbračni ugovor, podela zajedničke imovine izvršiće se po njemu. U suprotnom, supružnici će deobu izvršiti samim sporazumom. Najzad, ukoliko je nemoguće da do dogovora oko bitnih pitanja dođe, brak je moguće razvesti jedino pokretanjem tužbe za razvod braka, u kom slučaju će supružnicima biti neophodan advokat.