Mudrosti budizma koje otklanjaju patnju

0
71
Mudrosti budizma koje otklanjaju patnju
mudrosti budizma
mudrosti budizma

Mudrosti budizma nas podsećaju na ono što nam je svima dostupno, krije se u nama samima i koristeći ga, umnogome možemo odagnati patnju iz našeg života. Istočnjački mudraci veruju da um kontroliše telo, a samim tim i tok našeg života. Um, takođe, kontroliše misli jer ih stvara. Drugim rečima, vi ste srećni kada je vaš um srećan. I bolesni ste kada se vaš um razboli. Eksterno lečenje za budizam je neprihvatljivo jer ova religija tvrdi da patnja ne dolazi spolja. Mentalne nečistoće su uzročnik svih naših patnji. Ukoliko shvatimo prirodu našeg uma i prihvatimo njegove nečistoće kao glavni uzrok patnje, lakše ćemo shvatiti da i izlečenje dolazi putem misli.

Imajte vere

Da biste se izlečili morate verovati da ćete biti izlečeni. Kada čujete reč vera vi je direktno povezujete sa religijom. Ali, religija nema nikakve veze sa verom. Vi možete verovati, a da ne pripadate ni jednoj verskoj grupaciji.

“Budistima, Hrišćanima, Muslimanima, Jevrejima mogu biti uslišene molitve, uprkos ogromnim razlikama između njihovih uverenja. Kako je to moguće? Odgovor je da se to ne dešava zbog posebnosti vere, religije, obreda ili ceremonije već isključivo zbog verovanja, odnosno mentalne sveprisutnosti u molitvama. Zakon života je zakon verovanja. Verovanje se može sumirati kao misao u glavi. Onako kako osoba misli, veruje i oseća takvo je i stanje njenog uma i tela.”

Nemojte da etiketitate

Budisti veruju da sve što izgovorimo postaje stvarnost. Razlog je u  tome što reči vibriraju, a Univerzum (koji je veća kosmička energija) reaguje na ove vibracije. Nije važno da li su reči pozitivne ili ne i da li zaista želimo da se dogode ili ne. Univerzum uvek reaguje na njih. Sve što etiketiramo dobija život od nas. Čak i patnja. Da bismo zaustavili patnju od ispoljavanja moramo se suzdržati od njenog stvaranja kroz verbalno etiketiranje.

Meditirajte

Najbolji lek koji otklanja sve patnje jeste pravilno korišćenje uma. Ako uzmemo bolest za primer, znamo da postoje neke koje se veoma teško leča ili su čak neizlečive. Oni koji meditiraju možda neće biti u potpunosti izlečeni, ali će im život tokom bolesti biti neuporedivo lakši. Razlog tome je što meditacija radi na nivou misli, a misao je najvažnija za otklanjanje patnje, kao uzročnika bola.

Budite saosećajni

Nikad ne potcenjujte moć saosećanja. Mudrosti budizma tvrde da saosećajni ljudi leče sebe i druge samim svojim postojanjem. Saosećajnost stvara čuda. Kada smo ispunjeni ljubavlju i zahvalnošću – automatski su uklonjeni izvori patnje.