Saradnja sa porodicom i roditelji kao reformatori rada vrtica

0
50

U našem vrtiću prateći anketu roditelja odlučili smo da saradnju sa porodicom stavimo na viši nivo. Izuzetnu važnost pridajemo mišljenju roditelja te je s toga neophodno uključiti ih u život i plan ustanove koju smo nazvali Saradnja sa porodicom i roditelji kao reformatori rada vrtića.

Na roditeljskom sastanku roditelji su obavešteni o mogućnostima uključivanjima u vaspitno obrazovni rad, odnosno o mogućnosti boljeg sagledavanja i praćenja svog deteta u vaspitnoj grupi. Ovakav pristup roditeljima omogućava kreiranje rada i saradnju sa vaspitačem na znatno višem nivou. Popunjavanjem ankete roditelji su se izjasnili za oblasti u kojima bi njihov doprinos bio moguć. Različite radionice su realizovane u periodu od meseca oktobra do kraja polugodišta. Svi roditelji koji su pokazali vaspitači interesovanje uključeni su uz prethodni dogovor sa vaspitačem i ovakav način rada se pokazao kao veoma podsticajan kako za decu, tako i za roditelje.

Uz ovakvu vrstu podsticaja i roditelji koji su imali skeptičan stav odlučili su da se uključe u aktivnosti čime je podstaknuta saradnja sa porodicom. Vaspitači koji su uveli roditelje kao reformatore sve su zabeležili fotografijom i video zapisom koje su ostali roditelji imali prilike da vide na panou za roditelje koji je redovno ažuriran.roditelji

Analiza ankete pokazala je da roditelji kao reformatori najviše afiniteta imaju za govorno jezičke, likovne, dramske i muzičke aktivnosti. Kao evaluaciju rada iz proistekle saradnje od dokumentovanog materijala vaspitači su na završnoj svečanosti prezentovali film. Sadržaj filma ujedno je bio prezentacija, kao i motivacija roditelja čija će deca krenuti u kolektiv. Kao nagradu za odvojeno vreme svaki roditelj uključen u pomenutu radionicu dobio je zahvalnicu koju su uručila deca.

Korist za dete uključivanjem roditelja?

Prateći dečija interesovanja uvideli smo da im se dopala ideja da roditelji budu prisutni što češće u vrtiću. Saradnja sa porodicom je bila podsticajna doza samopouzdanja deteta čiji je roditelj došao, što se odrazilo na celu grupu dece. Kućna poseta je bila alternativa tamo gde roditelji nisu bili u mogućnosti da se odazovu poseti i boravku u našem kolektivu.