Priprema dece za polazak u školu kroz boravak u vrtiću

0
49
Priprema dece za polazak u školu kroz boravak u vrtiću

Priprema dece za polazak u školu odvija se  konstatnim boravkom deteta u vrtiću. Deca kroz organizovanu i spontanu igru razvijaju sve aspekte razvoja koji jačaju ličnost deteta i stvaraju sigurnost u stupawu u interakciju sa novom sredinom.

Koji su to aspekti razvoja koji se razvijaju u vrtiću?

Socijalni aspekt razvoja koji deca ostvaruju samim boravkom u vrtiću je jedan od važećih segmenata koji će olakšati deci njihov kontakt sa novom sredinom

Saznajni aspekt  razvoj se kod dece podstiče kroz vršnjačko učenje koje deca ostvaruju u vrtiću i kroz svakodnevno spontano učenje koje se ostvaruje detetovim boravkom u vrtiću

Govorni aspekt razvoja se kod dece razvija kroz svakodnevnu komunikaciju koja se ostvaruje u kontaktu dete-dete kao i dete – odrasli.

Motorički aspekt razvoja boravkom deteta u vrtiću se razvija kroz realizaciju različitih motoričkih aktivnosti. U vrtiću deca razvijaju kako finu motoriku tako i krupnu motoriku

marija montesori o vaspitanju