Majstor i Margarita Analiza čuvenog Bulgakovog dela

0
45

Majstor i Margarita, roman koji u zadnje vreme zauzima mesto broj jedan na mojoj listi.

Tematsku osnovu ovog dela čini priča o Majstoru, piscu koji je napisao roman o Pontiju Pilatu i suđenju Hristu. Majstorov roman kritika je ocenila kao bezvredan i štetan i pre samog objavljivanja. Radnja započinje dolaskom profesora Volanda satane kako bi organizovao godišnji bal demona u Moskvi.

Ono što izdvaja ovo delo od drugih je njegova struktura – roman u romanu. Kompozicija se zasniva na paralelizmu dveju osnovnih fabularnih linija, jedne koja prati događaje u Judeji tridesetih godina n. e, i druge koja prati događaje u Moskvi tridesetih godina 20. veka.

Roman je veoma  teško klasifikovati. On je i parabola, i satira, i roman ideje, i roman tajne, i roman moderne fantastike i roman demonizma (satanizma).

Fabularna linija koja prati događaje u Judeji zasniva se na novozavetnoj priči o Pilatovoj osudi i stradanju Isusa Hrista. Sva su imena, međutim, izmenjena, osim imena samog Pontija Pilata. U opisu Pilatovog suda i sudbine Ješue primenjen je realistički postupak, a u opisu događaja u Moskvi tehnika fantastike. U isto vreme priča o Moskvi je i satira i parodija moskovske svakodnevice, sa grotesknim demonskim likovima.

Ono što povezuje dve paralelne priče romana jeste zajednička svakodnevica. Svakodnevica Pilatove Judeje i Moskve tridesetih godina ispunjena je strahom, mržnjom, apsolutnom poslušnošću. Svi su izjednačeni strahom za egzistenciju. To je svakodnevica u kojoj ljudi iznenada nestaju, bez objašnjenja.

Roman, pored ostalog, upućuje i na pitanje opstanka umetnosti u represivnom sistemu. Pisci pišu u „duhu vremena“, hrane se u specijalnim restoranima, a ne u zajedničkim menzama, najodaniji letuju u luksuznim državnim vilama, dobijaju stvaralačka putovanja i odmore, da pišu o tekovinama revolucije, o novom čoveku, o novom dobu. A Voland posmatra ljude u moskovskom Varijeteu i primeđuje da se ljudi nisu promenili