Da li ste znali kada i gde je nastao brak

0
105
Da li ste znali kada i gde je nastao brak
kada je nastao brak
kada je nasao brak

Da li je moguće tačno odrediti kada je nastao brak? Moguće je obraditi njegove prve naznake i razloge nastanka, ali tačan datum je nemoguće odrediti.  Evolucija braka nije nikada zaustavljena, jer joj je ova institucija i dalje podložna. Kako se menja sam doživljaj bračne zajednice, tako se menjaju i odnosi muškarca i žene unutar njega…

“Još u vreme kamenog doba, postojalo je tzv. sparivanje zarad organizacije seksualnih odnosa i obezbeđivanja stabilne strukture za podizanje dece i obavljanja svakodnevnih dužnosti. Da da, i tada su još postojale te svakodnevne dužnosti. Obezbeđivanje hrane, spremanje prostora u kojem se živi, podizanje dece itd. Vremenom, to spajanje i odnos su se menjali i sami evoulirali do te mere, da je brak kao institucija danas pred izumiranjem.

Antropolozi su otkrili da su prvi brakovi sklapani pre više od 5000 godina u Mesopotamiji, a zarad očuvanja moći i prestiža – kraljevi su se ženili ćerkama drugih moćnika sa ciljem sklapanja saveza, očuvanja mira, obezbeđivanja legitimnih naslednika. U to vreme, brak je bio ništa drugo do način da se dođe do više moći, da se žena veže za muškarca i postane njegovo vlasništvo i posluga, ali i sigurnost da će on biti biološki otac dece. Žena je bila građanin drugog reda, pa (nažalost) i roba kojom se trguje i malo su se šta oko toga žene pitale. U to vreme, muškarcima je bilo dozvoljeno da imaju više žena (naročito ako neka ne bi mogla da ima dece) kako bi sebi osigurali potomstvo, ali i utoljavali svoje seksualne nagone.

Nastanak i jačanje crkve, menja viđenje braka u korist žena.

Blagoslov sveštenog lica postaje neophodan činilac za legalizaciju braka kao institucije. Brak postaje sveta zajednica i utiče da se na žene gleda sa poštovanjem i naklonošću. Rastajanje od žene biva zabranjeno. Supružnici stupanjem u brak postaju jedno telo – što posredno sputava muškarce da se odaju ustaljenom razvratu i preljubništvu. Žena i dalje ostaje podređena muškarcu i domu.

Brak je institucija sklopljena iz praktičnih razloga. Ljubav i dalje nije igrala nikakvu ulogu u svemu tome. Ako bi se vremenom izrodila – odlično, ali brak se smatrao preozbiljnim da bi se dovodio u spoj sa emocijama. U knjizi Marriage, a History autorke Stephanie Coontz, postoji podatak iz 2. veka p.n.e. gde je jedan Rimski političar izbačen iz Senata jer je u javnosti poljubio svoju suprugu. To se smatralo za sramotni čin. Dalje, u 12. i 13. veku, vanbračne aktivnosti su smatrane za najviši oblik romanse i romantičnih osećanja jer nisu bile ukaljane realnošću svakodnevnog života.

17. i 18. vek donose pomak u braku. Idejom da se treba živeti životom ispunjenim srećom i biti u braku iz ljubavi, a ne zbog statusa. Kraljica Victoria i princ Albert smatrani su za ideal savršenog braka iz ljubavi. Ovaj trend je postao naročito popularan tokom i posle Industrijske revolucije i porastom srednje klase u 19 veku. Tada su mladići konačno bili u prilici da sami izaberu svoju suprugu i plate venčanje.  Nisu više zavisili od roditelja i njihovog mišljenja. Sa druge strane, sve to je dovelo i do pojave razvoda jer – kako su ljudi dobijali sve više kontrole nad svojim izborom i ljubavnim životom, tako je rasla i potreba za prekidom nesrećnih zajednica.

Kraj 19. i početak 20. veka donose velike promene u braku.

Davanje ženama pravo na glas, one postaju ravnopravne sa muškarcima. Skidaju vekovne okove tretiranja kao vlasništva i posluge. Uopšte, čitav 20. vek uticao je da se institucija braka promeni više nego za sve vekove pre toga. Pojava kontracepcijskih sredstava i planiranje porodice, razvod braka, legalizacija istopolnih brakova, samo su neki od primera. Brak postaje tzv. privatni ugovor između dve jednake osobe koje traže ljubav, sreću i stabilnost. S druge strane koji se može raskinuti ako se to, tokom vremena, izgubi.

Evolucija je, nepobitno, kao i na sve drugo, uticala i na razvoj i menjanje braka i same slike o njemu. Moderno doba, globalizacija, svetska kriza takođe su doprinele lošoj slici i viđenju ovog  najpotpunijeg odnosa između dva bića. I, mada nas istorija uči da je brak prvobitno nastao kao odnos iz koristoljublja i čist ekonomski spoj i zajednica sa ciljem obezbeđivanja legitimnog potomstva; mi sami smo ti koji, svojim razvojem i radom na sebi, doprinosimo da on bude i ostane kruna čiste i iskrene ljubavi.

Zovite to konzervativizmom ili tradicionalizmom, ali po meni je brak vrhunac ljubavnog jedinstva. Prvi najlepši poklon koji zaljubljeni jedno drugom daju, a pre potomstva. Zajednica koja ne sputava, ne ograničava i ne unizuje ženu (a ni muškarca). Niti ih na bilo koji način sprečava da budu ono što već jesu – zajedno.”

Izvor: Organvlasti.com