Ljudi mogu da razmenjuju energiju – kao što to rade biljke

0
120
Ljudi mogu da razmenjuju energiju - kao što to rade biljke

Biološki istraživački tim Bilefeld univerziteta došao je do revolucionarnog otkrića dokazavši da biljke mogu da izvuku energiju iz drugih biljaka. Izgleda da su energetski vampiri konačno razotkriveni.

Dr Olaf Krus i članovi njegovog tima potvrdili su da zelena alga Chlamydomonas reinhardtii, pored toga što energiju stvara fotosintezom, je u mogućnosti i da je uzme od drugih biljaka. Rezultati dugogodišnjeg istraživanja su objavljeni u časopisu Nature Communications.

biljke mogu da uzimaju energiju od drugih biljaka
biljke mogu da uzimaju energiju od drugih biljaka

Biljke koriste sunčevu svetlost i vodu da bi rasle. Ni ljudi se ne razlikuju mnogo (u biološkom smislu). Naša fizička tela su poput sunđera, upijaju materije iz spoljne sredine koja ih okružuje. Upravo zbog toga se ponekad osećate loše u nekoj grupi ljudi ili pored samo jedne osobe. Biljke, u procesu fotosinteze, upijaju svetlost, vodu i ugljen dioksid, a oslobađaju kiseonik.

U nizu eksperimenata koje je obavio dr Olaf i njegov tim, mikroskopski gajene zelene alge, kada su se srele sa nedostatkom energije, neophodne za fotosintezu, doslovno su uzimale energiju od biljke koja je bila pored njih. Alge luče enzime (tzv. celulozne enzime) koji razlažu celulozu i iz razloženih delova apsorbuju šećer. Tako apsorbovan šećer se dalje transportuje do ćelija i pretvara u energiju. Sve alge kojima je bio ukinut neki izvor energije su, uzimajući energiju od drugih biljaka, nastavljale nesmetano da rastu i da se razvijaju.

Da su alge u stanju da vare celulozu, u suprotnostima je sa svim dosadašnjim znanjima. U određenoj meri, ono što vidimo može se nazvati biljnim kanibalizmom, jer biljke jedu biljke. Posle ovog otkrića, naučnici ispituju da li se i ostale vrste algi ponašaju isto.

“Sudeći prema rezultatima koje smo dobili, u narednim godinama bi naučno istraživanje bio-energije moglo da dospe na viši nivo. Uopšte nije nemoguće da i ljudi, kada nemaju svoju energiju, uzimaju je od drugih ljudi, baš kao i biljke.”

Ovo je izjavio Bader Li, jedan od članova tima dr Olafa.

Ljudski organizam je veoma sličan biljnom. Potrebna mu je energija na nahrani svoje emotivno biće. Ukoliko ne može sam da stvori i metaboliše energiju, uzeće je od najbližeg izvora.

Bader Li ukazuje na to da se oblast bio-energije konstantno razvija i da će sa ovim saznanjem, uz niz narednih eksperimenata, možda biti dokazano i kako ljudi jedni drugima uzimaju energiju. Naime, kada se govori o energiji, ne misli se samo na hranu. Da bi nahranio svoje emotivno biće, čovek mora da mu da hranu koja je za to biće svarljiva. Ipak, da bi se dokazale ove tvrdnje, neophodno je da ispitanici borave u kontrolisanim uslovima u opuštenoj atmosferi. Takođe, obzirom da su ljudi višećelijiski organizmi, još uvek se pouzdano ne zna koji kompleks ćelija učestvuje u oduzimanju energije.

U timu dr Olafa su radili ne samo biolozi, već i neurohirurzi, endokrinolozi, psihoanalitičari, bio- energetičari.

Na osnovu njihovih iskustava i znanja, osoba kojoj je oduzeta energija pokazuje povećan nivo kortizola (hormon stresa), dok energetski vampir povišeno luči endorfin (hormon sreće).

biljke
razmena energije

Iako još uvek ne postoji dovoljno istraživanja na ovu temu, bio- energetičar iz tima je dao nekoliko saveta kako da sprečite energetskog vampira da vam uzme energiju.

Budite fokusirani. Na sebe i svoje biće u prostoru. Ako ste fokusirani i povezani sa sobom, odmah ćete primetiti i promene koje vam se dešavaju, na nivou emotivnog bića.

Budite u stanju neopiranja. Ukoliko svoju energiju usmerite na odbranu od energetskog vampira, vi mu direktno nudite energiju kojom se branite. Ukoliko je preusmerite na svoje emotivno biće, ta tvrđava postaje neosvojiva.

Vi ste jedini vlasnik svoje aure. Svako od nas ima svoj tip aure, energije koju emitujemo. Ukoliko nismo u korelaciji sa sopstvenim bićem, naša aura nam ne sluši više kao štit. Ona postaje polica sa besplatnim proizvodima koje svako može da uzme kad god to poželi. Veoma često ličnim prostorom nazivamo onaj prostor koji zauzima naša aura. Zato po nekad ne možemo da boravimo u istoj prostoriji sa nekim, ukoliko osetimo da nam je lični prostor ugrožen.

Očistite svoju energiju. Kao što perete namirnice, pre nego što ih konzumirate. Ko zna koliko ruku je dodirnulo tu jabuku sa police. I energiji je potreban detoks. Kada se dodiruje sa drugim energijama, ponese na sebi ostatke neke druge energije.

Obnovite svoju energiju. Ukoliko vam se nivo energije smanji, morate je dopuniti. Kada imate dovoljno energije u vašem ličnom prostoru, ne postoji šansa da u njega uđe neka druga. To je regulisano osmozom, ćelijskim procesom razmene materije, gde pritisak izvan i unutar omotača mora biti isti ili sličan.