Koji su najplaćeniji poslovi kod nas?

0
133
Koji su najplaćeniji poslovi kod nas?

O prosečnim platama u Srbiji se redovno govori, posebno što se cifra koja se navodi kao prosečna konstantno uvećava, a na to u velikoj, odnosno najvećoj meri utiču poslovi koji su zaista dobro plaćeni. Određene profesije, kao što je i uvek bilo, odvlače veće zarade, pa samim tim i mesečne nadoknade ili honorare koji se za njihovo obavljanje dobijaju. Ali, uvek ostaje jedno pitanje, koji su to poslovi najplaćeniji kod nas? Koje profesije čine da plate budu visoke i, neretko, dosta iznad standarda koji postoji?

Između ostalih, ovo je spisak zanimanja koji može u svakom momentu da se izdvoji kao određena lista zanimanja koja donose najveće prihode.

Advokati Beograd pretvaraju u grad sa najvećim primanjem u pravnoj struci

Pravni fakultet je smernica u obrazovanju za koju se na godišnjem nivou veliki broj studenata odluči. U toj nameri postoji mnogo ciljeva, od puta ka tužiocima, do sudija, pa sve do advokature. Pitanje bi moglo da bude ko od njih najviše zarađuje?

Sklonimo li na stranu zanimanja nakon završenog pravnog fakulteta koja su u vezi sa javnim sekotorom isključivo, ostaje nam da advokat Beograd daje kao primer da pravno obrazovanje može doneti ogromne zarade u delu privatnog sektora, bilo da rade samostalno ili pod okvirom neke advokatske kancelarije. Zato advokat Beograd pretvara u poželjan grad, jer sa ogromnim brojem stanovnika uvek ima posla bilo kojom granom prava da se bav. Sama zarada se ne može podvesti pod određeni prosek, jer se advokat Beograd može imati nisku, ali i jako visoku zaradu, u zavisnosti od svoje stručnosti, promocije poslovanja, dobijenih određenih slučajeva i tako dalje.

Poslovi programera

Odavno nije tajna da IT stručnjaci u svojim nišama imaju opcije za iznimno visoke zarade. I te zarade konstantno uvećavaju, s obzirom na činjenicu da su njihove usluge sve potrebnije svim javnim i privatnim sektorima, te svim profesijama, bez obzira na to kojom delatnošću se bave. Zarade od po nekoliko hiljada evra, pa čak i preko deset, na mesečnom nivou, posao programera stavlja u vrh liste najplaćenijih poslova kod nas.

Poslovi kontrole letenja

Jako odgovorni i stresni, ali i vrlo isplativi poslovi jesu oni koji se obavljaju na aerodromima, dok se među njima kontrolor letenja posebno izdvaja. Iako se radi o profesiji koja ni u jednom trenutku laka, zarade koje premašuju nekoliko hiljada evra uspešno nadoknađuju same zadatke i obaveze koje jedan kontrolor ima.

Frilens poslovi

U svetu su frilenseri odavno poznati i jako cenjeni, pa skoro da nema kompanije u kojoj postoje spoljašnji saradnici za određene zadatke, odnosno frilenseri. Uz to, frilens poslovi omogućavaju osobama da u okviru svojih interesovanja i veština sami pronalaze klijente i direktno rade projekte za njih. Kod nas su uglavnim frilenseri u vezi sa IT profesijom, digitalnim medijima, marketingom, fotografijom i video produkcijom, ali mogućnost da rade koliko hoće i kad hoće, čini im otvorene puteve za brojnim saradnjama koje su veoma isplative i koje kada se saberu donose prilično velike zarade. Na samim  počecima frilenseri nisu plaćeni, često rade i na volonterskoj bazi, ali kada dostignu određeni nivo umeća tada svoje zarade konstantno uvećavaju, zbog čega se i nalaze na listi najplaćenijih.