Koji su to još izumi Nikole Tesle bez kojih ne možemo!?

0
86
Koji su to još izumi Nikole Tesle bez kojih ne možemo!?
izumi Nikole Tesle koji su promenili svet
izumi Nikole Tesle koji su promenili svet

Ni 73. godine posle smrti, svi izumi Nikole Tesle nisu obelodanjeni. Zna se da je bio proganjan od strane energetskih brokera svog vremena – čuvenog Tomasa Edisona. Napadali su ga J. P. Morgan i ostali kapetani teške industrije. Posle Tesline smrti, američka vlada je zaplenila sve njegove beleške. Sve stvari iz hotelske sobe i laboratorije su takođe uzete. Sa nekih dokumenata (pisama, fotografija i patentiranih izuma) FBI je ukinuo oznaku poverljivo.

Međutim, pretpostavka je da 2/3 Teslinih izuma nije otvoreno za javnost.

Pored progona od strane američke vlade i vlasnika korporacija, postoji još jedan dobar pokazatelj da su izumi Nikole Tesle smatrani opasnim. On je pocepao ugovor sa kompanijom Vestinghaus (Westinghouse) vredan milijardu dolara da bi spasio kompaniju plaćanja njegovog ogromnog honorara. Iako su ovakve činjenice podložne raznim tumačenjima, ono što je nepromenljivo jeste njegova zasluga u promeni sveta, na način na koji to niko nije učinio.

Naizmenična struja

Sa ovim izumom je sve počelo. Teslina ideja o naizmeničnoj struji je izazvala veliku pometnju i dovela gotovo do rata između njega i Edisona. Njihove vizije o proizvodnji i distribuciji stuje su se toliko razlikovale, da su ustalasale stavove postojećih kompanija, jer su neke bile spremne da investiraju u Teslu. Podela se može sažeti kao zbir troškova i bezbednosti. Jednosmerna struja, koju je zagovarao Edison, a bio podržan od strane Dženeral Elektrika (General Electric) je bila skupa za proizvodnju, a distribucija opasna. Takođe je zahtevala korišćenje posebnog pretvarača tzv. kumutatora. Kao vrhunac priče, Edison je koristio ljudski strah od struje da bi zaplašio mase Teslinom vizijom naizmeničnog prenosa. Imao je običaj da ponekad na demonstracijama ubije životinju strujom ne bi li održao tu dozu straha.

Sa druge strane, neobrazovan svet nije shvatao da Tesla želi da im ponudi sigurnost po nižoj ceni. Teslin odgovor je bilo čuveno puštanje naizmenične struje kroz sopstveno telo, kao dokaz bezbednosti. Ovaj sukob je kulminirao 1893. godine, posle decenije sumnjivih poslovnih dogovora i ukradenih ideja. Takođe, neki Teslini izumi su onemogućeni u patentiranju. Uprkos svemu, Teslina naizmenična struja danas omogućava korišćenje električne energije širom domova.

Svetlo

Teslin izum nije svetlo, već način kako da se distribuira i iskoristi. Razvio je fluorescentnu sijalicu, 40 godina pre nego što ju je izmislila industrija. Na Svetskom sajmu, da bi demonstrirao ovaj izum, Tesla je od staklenih cevi ispisao imena poznatih naučnika i na taj način kreirao prvu svetleću reklamu.

Ipak, Teslin kalem je možda najkontraverzniji i najupečatljiviji izum koji je velika industrija htela da suzbije. Teslin kalem radi po principu verovanja da je sama Zemlja magnet koji može da generiše električnu energiju (elektromagnetizam), koristeći frekvencije kao predajnike. Sve što je potrebno, na drugom kraju, je prijemnik…

X-zraci

Elektromagnetna i jonizirajuća zračenja su istraživana krajem 19.-og veka, ali bez mnogo uspeha. Teslina prednost je u tome što je energiju i sve njene oblike posmatrao kao celinu. Počev od Kirlijanove prve fotografije, koja ima moć da dokumentuje životnu silu pa do današnjih aparata za rendgensko snimanje, ovo je transformativno dostignuće u kom je Tesla odigrao glavnu ulogu. X-zraci, kao i ostali Teslini izumi, proizilaze iz verovanja da je neophodno samo da shvatimo da je Univerzum svuda oko nas, u svakom momentu. Ono što mi možemo da učinimo jeste da koristimo naše umove za razvoj uređaja, koji povećavaju našu percepciju postojanja.

Radio

Radio signali su samo jedna frekvencija energije kojoj je za rad potreban predajnik i prijemnik, što je Tesla i demonstrirao 1893. godine tokom prezentacije Nacionalnoj zajednici električnog svetla. Godine 1897. Tesla je podneo zahtev za dva patenta, među kojima je bio i jedan za radio. Ipak, 1904. godine Američka kancelarija za patente je donela odluku da se patent za izum radija dodeljuje Giljermu Markoniju, verovatno pod pritiskom Edisona i Karnegija. Ovo je omogućilo američkoj vladi da izbegne plaćanje honorara, koji je zasluženo pripadao Tesli. Ipak, nepravda je ispravljena 1943. godine kada je Vrhovni sud ukinuo Markonijev patent gde je dokazano da je Tesla izumeo radio godinama pre njega.

Daljinski upravljač

Ovaj izum je bio gotovo prirodni dodatak radiju. 1898. godine Tesla je predstavio daljinsko upravljanje modela broda. Koristeći nekoliko velikih baterija, radio signali su kontrolisali prekidače na brodu. A ti prekidači su upravljali propelerima, kormilom i svetlima na brodu. Iako ovaj način upravljanja velikim mašinama nije u širokoj upotrebi, danas možemo da vidimo napore koje jedna vojska izdvaja za daljinsko upravljanje rata. Tenkovi kontrolisani ovom tehnologijom su bili u upotrebi od strane Nemaca, u Drugom svetskom ratu. Dobrobit ovog izuma se vidi u daljinskom upravljaču za televizor i igračkama na daljinsko upravljanje.

Elektromotor

Teslini izumi su čovečanstvo doveli na potpuno novi nivo shvatanja. Bez njegovog elektromotora, auto industrija nije imala šansu da se razvije u obliku u kojem je znamo danas. Dovoljno je reći da je Teslin izum motora sa obrnutim magnetnim poljem mnogo ranije pružio ljudima oslobađanje od upotrebe fosilnih goriva. Međutim, elektromotor je 1930. godine podlegao velikoj ekonomskoj krizi i ratu koji je usledio. Ipak, ovaj pronalazak je temeljna promena onoga što uzimamo zdravo za gotovo: pumpe za vodu, električni alati, električni ručni satovi, kompresori.

Robotika

Tesla je verovao da su sva živa bića vođena spoljnim impulsima. Pripisuju mu se reči: “Ja sam samo automat obdaren snagom pokreta, koji odgovara na spoljašnje impulse.” U ovoj jednoj rečenici sadržan je koncept robota. Tesla je prihvatio sve što um može da proizvede kao potencijalnu stvarnost. Njegova vizija bududućnosti sadrži inteligentne automobile, robote i senzore.

Laser

Teslin izum lasera je jedan od pokazatelja da se i dobro i zlo nalaze u umu čoveka. Njegova primena u medicini i digitalnim medijima, neosporno, čini dobro čovečanstvu. Sa druge strane, korišćenje laserskih zraka u ratovanju i uništenju nije ni od kakve koristi za svet. Kada su ovakvi izumi u pitanju, postoji potencijal za razvoj u oba smera.

Bežična komunikacija i neograničena besplatna energija

Ova dva izuma su neraskidivo povazana. J. P. Morgan je podržao Teslu sa 150.000 $ za izgradnju kule, koja bi koristila prirodnu frekvenciju našeg Univerzuma za prenos podataka. Uključujući informacije raznih formata (slike, glasovne poruke i tekst). Teslin toranj predstavlja prvu bazu bežične komunikacije. To takođe znači, da osim troškova izrade tornja, niko više ne može da zaradi. Jer je Univerzum ispunjen neverovatnom količinom energije koja bi svima bila dostupna. Tesla je pokušao da osposobi pojedinca da prima i koristi tu energiju Univerzuma, potpuno besplatno. Svi znamo kako se ovaj pokušaj završio.

Izumi koji su još uvek zaključani, moraju biti otvoreni za javnost. Oslobađanje Teslinih tehničkih i naučnih dostignuća, posebno istraživanja iskorišćenosti električne energije iz jonosfere na Vardenklifu (Wardenclyffe) je neophodan korak ka istinskoj slobodi informisanja. Iako neki tvrde da je Teslino eksperimentisanje jonosfere izazvalo veliku eksploziju u Sibiru 1908. godine i dovelo do osporavane HAARP tehnologije, ipak problem nije u tehnologiji. Jedino zloupotreba tehnologije može da dovede do uništenja čovečanstva.