Šta je potrebno za uzgoj organskog kukuruza?

0
146
Šta je potrebno za uzgoj organskog kukuruza?

Šta je potrebno za uzgoj organskog kukuruza?

Kukuruz je žitarica pod čijim se usevima nalazi najveći broj obradivih površina u Srbiji. Koristi se podjednako za ljudsku i stočnu ishranu, a kada govorimo o usevima kukuruza, uglavnom mislimo na GMO – odnosno kukuruz dobijen standardnim metodama proizvodnje. Pod organskim usevima kukuruza je tek mali, beznačajni procenat.

Zašto je to tako, kada za organskim namirnicama danas postoji sve veća potražnja?

GMO kukuruz je otporniji i donosi mnogo veći rod nego organski. Kada se koriste standardne metode uzgoja može se koristiti neorgansko đubrivo i druga sredstva za povećanje plodnosti zemljišta, kao i razni herbicidi koji čuvaju zrno od oštećenja usled spoljašnjih faktora. Rezultat je kvantitet naspram kvaliteta. Dobija se kukuruz koji ne obiluje hranljivim materijama kao organski, ali ga zato ima više.

Zašto treba gajiti organski kukuruz?

Kukuruz je biljna kultura koja se najviše izvozi iz Srbije, a samim tim na njemu Srbija ima najveću zaradu. Procenjuje se da se kukuruz gaji na preko milion hektara obradive površine, a prinos je do 6.5 miliona tona zrna, zavisno od vremenskih uslova date godine. Proizvodnja organskog kukuruza ne čini ni 5% od ukupne brojke, dok je organski kukuruz veoma tražen, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Organski kukuruz obiluje hranljivim materijama – sadrži relativno malo kalorija, a bogat je belančevinama, dijetetskim biljnim vlaknima, mastima, nezasićenim masnim kiselinama i uljima. Sadrži beta karoten i biflavonoide, kao i vitamine A, B1, B5, B12, C, E i K. Uz nabrojane vitamine kukuruz je dobar izvor gvožđa, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, mangana, fosfora, cinka i eteričnih ulja.

Organski uzgojen kukuruz je zdrava namirnica, koja podjednako pogoduje ljudskoj i stočnoj ishrani.

Kako otpočeti proizvodnju organskog kukuruza?

Kako biste otpočeli proizvodnju organskog kukuruza morate se prvenstveno dobro informisati o strogim regulativama organske proizvodnje. Organska proizvodnja je regulisana pravilnicima i zakonima, o čijem se poštovanju i pridržavanju brinu kontrolne organizacije nadređene za svako geografsko područje.

Pravna literatura koju treba dobro da proučite pre podnošenja zahteva je sledeća:

  • Zakon o organskoj proizvodnji.
  • Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.
  • Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda.

Zakon i pravilnici koji regulišu organsku proizvodnju ne odnose se samo na vrstu semena kukuruza koje ćete posejati. Oni regulišu sva pomoćna sredstva koja ćete koristiti od setve do žetve kukuruza. Pravilnikom su određene i mašine za pakovanje u vreće kojima ćete pakovati organski kukuruz, vrsta deklaracija, način transporta i skladištenja. Svaki deo proizvodnog procesa mora biti usklađen sa normama organske proizvodnje, kako bi finalni proizvod nosio sertifikat „organski proizvod“.

Kakva je uloga kontrolnih organizacija u organskoj proizvodnji?

Kontrolne organizacije imaju zadatak da proveravaju i kontrolišu rad poljoprivrednih gazdinstava koja se bave organskim uzgojem. Svake godine se biraju nadležne kontrolne organizacije za određeno geografsko područje. Za 2021. godinu to su:

  • “Centar za ispitivanje namirnica” DOO, Beograd
  • “Ecocert Balkan” DOO, Beograd – Zemun
  • “Ecovivendi” DOO, Beograd
  • “SGS Beograd” DOO, Beograd
  • “TMS CEE” DOO, Beograd

Sa kontrolnom organizacijom ćete potpisati ugovor, a zatim, zavisno od toga da li zemljište treba da prođe period konverzije ili ne, otpočeti sa gajenjem organskog kukuruza.

Period konverzije zemljišta

Za uzgoj organskog kukuruza idealno zemljište je plodno, rastresito, duboko, sa odgovarajućim procentom fizičkih i hemijskih sredstava. Međutim, bitno je da na tom zemljištu prethodno nije uzgajana biljna kultura standardnom metodom uzgoja, koja podrazumeva đubrenje neorganskim đubrivima i upotrebu raznih herbicida i pesticida.

Ako je to slučaj, pre organskog useva kukuruza zemljište će morati da prođe fazu mirovanja, odnosno period konverzije. Obzirom da je kukuruz jednogodišnja biljna kultura, zemljište treba da “odmori” bar dve godine pre prve setve kukuruza čiji će rod biti organski.

Ako na zemljištu na kojem gajite organski kukuruz prethodno nisu sejane biljne kulture standardnim metodama, period konverzije za vas nije obavezan. Dovoljno je da uzorak zemljišta odnesete na ispitivanje, a rezultate dostavite kontrolnoj organizaciji.

Organska proizvodnja kukuruza

Nakon što je zemljište spremno, za setvu će vam biti potrebno sertifikovano, organski proizvedeno seme kukuruza, koje nije tretirano sintetičkim preparatima, bilo da se odlučite za kukuruz šećerac, kukuruz kokičar ili stočni kukuruz.

Organska proizvodnja vas obavezuje na poštovanje pravila propisanih od strane gorepomenutih pravnih normativa. Sva pomoćna sredstva moraju biti ekološki održiva, bezbedna po zdravlje ljudi i životinja. Pored toga, pomoćna aparatura, kao što su mašine za pakovanje u vreće (pakerice) ili transportna vozila, moraju takođe poštovati norme organske proizvodnje, kako ne bi došlo do kontaminacije organskog proizvoda.

Nadležna kontrolna organizacija u svakom momentu može izvršiti proveru proizvodnje. Na uvid joj morate pružiti svu dokumentaciju o korišćenim sredstvima, vremenu setve itd.

Posedstvom mašine za pakovanje u vreće – pakerice, celokupni proces organske proizvodnje kukuruza moći ćete da izvršite na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu. Gotov, upakovan i sertifikovan proizvod biće spreman za plasman na domaćem tržištu ili za izvoz.