Search for content, post, videos

Tag

empatija

Šta je zapravo empatija i ko je više poseduje

Empatija se definiše kao prepoznavanje i razumevanje mentalnih stanja, emocija, želja i uverenja drugih. Biti empatičan podrazumeva mogućnost stavljanja u položaj drugoga.  Saosećanje sa drugim ljudima i/ili životinjama najčešće služi kao jedan od ključnih motiva koji…

1 COMMENT
1134 Pregleda