Search for content, post, videos

5 ključnih simptoma DEPRESIJE

 

Professional psychiatrist consulting her patient and making notes in application form

poseta psihijatru nakon prepoznavanja simptoma

Kuga modernog doba koja ima epidemijske razmere pogađa sve uzraste i staleže, ukoliko se na vreme postavi dijagnoza, depresija se može tretirati i na kraju – izlečiti.

Ako niste sami patili od nekih simptoma depresije, sigurno znate nekoga iz bliske okoline ko jeste. Povremena pojava simptoma nije za uzbunu i sastavni je deo savremenog života, dijagnoza kliničke depresije je sasvim druga, veoma ozbiljna dimenzija. Ova bolest može da preuzme kompletnu kontrolu nad vašim životom, da vas drži zatočene u crnom krugu, do potpune inertnosti – kako fizičke tako i mentalne.

Dr. Anders je 2007. godine u svojoj studiji o depresiji sveo listu osnovnih simptoma sa broja 9 na broj 5:

  • Depresivna osećanja,osećaj tuge i bezizlaznosti;
  • Drastično umanjen interes za stvari koje su vas ranije zanimale i ispunjavale;
  • Osećaj bezvrednosti;
  • Slaba koncentracija;
  • Razmišljanje o smrti i samoubistvu.

Ukoliko imate ovih pet simptoma obavezno se i što pre javite vašem doktoru, izbegnite ulazak u slepu ulicu.