‘Ajde Marko ti ori drumove, ‘ajte Turci vi gaz’te oranje!

0
110
'Ajde Marko ti ori drumove
oranje
oranje marka kraljevica

Što slagaste stari Srbi epski
Da je Marko sabljom Turke tuk’o,
Kad je s svojim milim, Šarcem dragim
Musu dočeko, lepo mu rek’o:
Dragi Musa oranje mi gazi,
Neće smeti niko da te dira
Pošto “Ravijojla” ne dolazi,
Moj će Šarac pesmu da ti svira.
Šarac moj pošteni kad zapeva,
Sva se zemlja od sreće zatrese,
Srećni Srbi sto se Šarac rodi
I mogaše Musi pesmu da donese.
Dok Šarac veselu pesmu poje,
Marko veli: još videli nismo,
‘Vake sile kakve su baš tvoje,
Idem da pišem za narod pismo.

Počujte narode svekoliki turski
Stradiju vam na čast dajem,
Činite s njom šta vam je volja
Znamo da učinićete je rajem
Tako je bilo sa svima od spolja.
U Stradiji nema stratega takvog
Crni smo gavrani mi sebi sami
Osvetlaj nam pute Musa dragi
Ne ostavljaj crnu Stradiju u tami.
Hvala na časti, brizi i svemu
Da nije vas mi znali ne bi
Pošast Vizantije, Vinče ,Vira
Vazda bi mislili kud i gde bi
Našli malo zdravoga mira.
Hvala vam što ste nas spas’li
Puste istorije, kvazi heroja

Sad smo najzad ko ljudi splas’li,
Turska je sada otadžbina moja.

Ovde možete da pročitate i tekst: Drage tetke svih zemalja (dijaspore), ujedinite se!!!