Šta radi ekonomski tehničar?

0
1650
Šta radi ekonomski tehničar?

Izbor srednjih škola je velik kao i lista smerova koje iste pružaju. Oduvek je tako širok izbor predstavljao dilemu i uvek prisutnu diskusiju sa istim pitanjem – koju školu i koji smer je najbolje upisati i/ili završiti?

Jedan od najtraženijih obrazovnih profila današnjice je zasigurno smer za ekonomskog tehničara koji je tražen čak i kada je u pitanju dokvalifikacija ili prekvalifikacija za ekonomskog tehničara, jer je kao zanimanje veoma cenjeno i traženo.

Šta radi i čime se bavi ekonomski tehničar

Ekonomiski tehničari su osobe koje su osposobljene da istražuju i proučavaju na koje načine i kako društvo iskorišćava ograničene izvore (sirovine, ljudski rad i kapital), kako bi proizvelo robu i usluge. U prenesenom, usmeravaju se i rešavaju različite ekonomske pojave, procese i njihove probleme kao što su troškovi energije, inflacija, porezi, cene, zaposlenost. Na osnovu svojih znanja i veština oni vode, izučavaju, obrađuju i izrađuju ali i održavaju finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju svih banaka. Ekonomski tehničari skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove. Takođe proučavaju sve troškove i učinke proizvodnje kao i raspodelu i potrošnju robe u raznim insitucijama, zdrastvenim institucijama, firmama, industrijama, trgovačkih i ugostiteljskih preduzeća, turističkih agencija, osiguravajućih društva i mnogih drugih.

Širok je spektar poslova kojim se mogu baviti ekonomski tehničari. Oni mogu da se zaposle u mnogim granama privrede u preduzećima, u bankama, u osiguranju, u trgovini, u investicionim fondovovima, sindikatima, vladinim organizacijama, u revizorskim kućama. Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su knjigovodstvo, računovodstvo, u oblasti marketinga i istraživanja tržišta, kada su u pitanju komercijalni poslovi, poslovi iz oblasti korespodencije, poslovnog prava itd..

Koje sve funkcije može da obavlja ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar može da se bavi računovodstvenim knjigovodstvom. Njegov posao je da priprema i ispostavlja račune i predračune svim korisnicima usluga. On razvrstava račune po adekvatnom redosledu, vodi evidenciju za odloženo plaćanje i obračunava zatezne kamate ukoliko se kasni sa isplatama ali i ispunjava naloge za prenos sredstava. Takođe vodi evidenciju dospelim i plaćenim troškovima infrastrukture (grejanja, vode, električne energije, telefona, zakupnine poslovnog prostora).

Ekonomski tehničari koje se bave finansijskim knjigovodstvom vode poslovne knjige. Vode blagajničko poslovanje (obračunavanje plata, putnih naloga, dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca), popunjavaju knjigovodstvena dokumenta, knjiže poslovne promene, sastavljaju izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavljaju gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Kada je u pitanju ekonomski tehničar koji se bavi materijalnim knjigovodstvom, njegov zadatak je da vodi evidenciju o osnovnim sredstvima preduzeća kao i o dokumentaciji magacinskog poslovanja (invetar).

Dokumentacijskim knjigovodstvom se bave ekonomski tehničari koji čuvaju i dopunjuju različite vrste dokumenata. Njihov zadatak je da dokumente unose u bazu podataka, da originale čuvaju i po potražnji fotokopiraju korisnicima, a da dokumenta koja su istekla, odlažu ili uništavaju. Svu završnu dokumentaciju su u obavezi da sačuvaju u papirnom obliku zbog kontrole i nadzora.

Školovanje ekonomskog tehničara

Ono što je bitno svakom roditelju i njihovom detetu jeste upis u dobru školu, kao i to da nakon završetka četvorogodišnjeg školovanja ekonomskog tehničara, učenik ima adekvatno znanje i da mu je pružena mogućnost da nastavi akademsko usavršavanje na višim školama i fakultetima u oblasti ekonomije, ako to želi. Takođe, razlog zbog čega je ovaj smer sve više popularan jeste činjenica posle završetka srednje škole ili fakulteta učenici mogu odmah, veoma lako i brzo da se zaposle.

Dosta često osobe koje su završile srednju trogodišnju (odnosno četvorogodišnju školu) upisuju vanredno školovanje, žele da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za ekonomskog tehničara. Kada je u pitanju dokvalifikacija i prekvalifikacija za ekonomskog tehničara, polaganje ispita je prilagođeno vanrednom školovanju s obzirom da su u pitanju osobe koje već rade u struci.

Ekonomski tehničar je obrazovni profil četvrtog stepena koji je bio i ostao perspektivan i uvek aktuelan. Na radnim mestima na kojima se zapošljavaju, većina poslova se obavlja na računarima, za šta se učenici i osobe koje se dokvalifikuju i prekvalifikuju za ekonomskog tehničara, osposobljavaju kroz program poslovne informatike u srednjoj školi. Takođe stiču znanje i uče veštine poslovnog komuniciranja i saradnje sa klijentima.

Dobrom ekonomskom tehničaru su vrata sveta širom otvorena

Ekonomski tehničar je zanimanje koje pruža velike mogućnosti, ali i zahteva mnogo rada, komunikacijskih veština i preciznosti. Ekonomski tehničar prvenstveno predstavlja osobu od poverenja. Oni savetuju preduzeća, banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i dr. i zato ekonomisti moraju imati jasno definisane ekonomske ciljeve. Da bi bio dobar, on mora imati široko znanje o ovom zanimanju. Ovakvo zanimanje zahteva od njega određene osobine i veštine. Ono što je bitno je da ekonomski tehničar mora biti strpljiv, odgovoran, i savestan. U svakom momentu mora biti precizan, neishitren, tačan jer u svakom delu njegovog poslovanja u njegovim rukama se nalazi tuđ novac. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, temeljnost, sistematičnost, preduzimljivost, organizovanost, odlučnost i razvijene veštine komunikacije. Ekonomista je osoba od koje zavise sve finansijske mogućnosti jedne firme.

Većina ekonomista se bavi praktičnom primenom ekonomskih znanja zato je u ovom poslu bitno imati dobro predznanje, jer ono predstavlja najbolji početni kapital, koji ćete najbolje moći kasnije da iskoristite u poslu ali i životu.

Siguran početak koji uključuje dobru podlogu znanja i veština koje su potrebne ovom poslu, je uvek bila i ostala vredna karta za ulazak u sigurniju budućnost. Svaki početak utemeljen znanjem pruža mogućnost profesionalnog i poslovnog usavršavršavanja u svakom momentu.

Dobar ekonomista je uvek na ceni

Biti dobar ekonomski tehničar je danas pravo bogatstvo, kako za onog ko je taj smer završio, tako i za firme koje zavise od dobrih ekonomista. Svaki pravilno osposobljen tj.obučen ekonomski tehhničar uvek može naći posao u struci, bilo da je u pitanju posao u našoj državi ili inostranstvu. Sve grane industrije zavise od ekonomije tako da je dobar ekonomista uvek dobrodošao u bilo kom kraju sveta