Šta je zajedničko ljudima, žirafama, mačkama i kitovima?

0
53

Osim što pripadaju grupi sisara, ljudima, žirafama, mačkama i kitovima je zajedničko to što svoje potomke donose na svet u placenti. Za razliku od nekih drugih sisara koji rađaju žive mlade, a nose ih u istoj, ova naučna studija ima mnogo dublju poruku. Bez obzira na gomile različitosti koje na oko vidimo, postoji mnogo više sličnosti sa jednom grupacijom od one koja se vidi kao spoljašnja razlika.