Search for content, post, videos

Šta je potrebno znati pre podizanja keš kredita?

Današnji kapitalistički sistem nam prosto ne dozvoljava da ostanemo bez novca, pomoću kojega plaćamo osnovne životne namirnice, stan, automobil i sva lična zadovoljstva.

Bez obzira koliko radili i zarađivali, svima nam se ponekad desi da imamo potrebu za dodatnim prilivom novca u kratkom roku. Tada nema dovoljno vremena za uvođenja mera štednje na sopstveni kućni budžet.

Kao jedno veoma efikasno i momentalno rešenje javlja se podizanje keš kredita u banci. Ukoliko se odlučite na taj korak, savetujemo da se dobro upoznate sa pravima i obavezama, kao i mogućim posledicama.

U nastavku teksta smo se upravo detaljnije pozabavili keš kreditom i šta bi sve bilo dobro da znate pre nego što ga podignete.

Da li je bolje samostalno istraživati ponude banaka ili unajmiti profesionalce?

Veliki broj banaka nudi drugačije uslove i ponudu u odnosu na konkurente po pitanju podizanja keš kredita. U skladu sa tim je potrebno dosta vremena da se napravi pravi izbor.

Nekada nam se stvarno žuri, te nemamo vremena, a ni dovoljno znanja da se bavimo komplikovanim procedurama banaka. Zato je najefikasnije rešenje unajmiti profesionalce, koji će vam pokazati kako dobiti keš kredit u kratkom roku i po povoljnim uslovima. Digitalni broker je tu za vas kako bi vam pomogao u pronalaženju banke čiji uslovi su idealni za vašu finansijsku situaciju.

Keš kredit ili potrošački kredit?

Odlučili smo da objasnimo razliku između ove dve različite usluge banaka, jer smo primetili da ih mnogi mešaju i svode na isto. Potrošački kredit podrazumeva da namenski želite obaviti kupovinu, u recimo salonu nameštaja. U tom slučaju novac se ne dobija na ruke, već je banci potrebno odneti profakturu iz prodavnice za željeni proizvod kako bi se dugovanja namirila.

Kod keš kredita je procedura mnogo jednostavnija, a novac se dobija na ruke, te sa njim možete raditi šta god poželite. Osim toga, iako nije bilo za očekivati, većina banaka nudi niže kamatne stope za kreš kredite u odnosu na namenske.

Uslovi za podizanje keš kredita

Uslovi za dobijanje keš kredita se razlikuju od banke do banke, ali smo pokušali da ih sumiramo i prikažemo one univerzalne za sve. Postoji mogućnost da će negde doći do odudaranja, ali je to rizik koji je neophodno preuzeti.

Jedan od glavnih uslova je stalan posao sa minimalnom zaradom od 30.000 dinara i prijavom kod trenutnog poslodavca od najmanje 6 meseci. Što se tiče starosnih ograničenja, keš kredit ne možete podići ukoliko imate manje od 21 godine ili ako ćete biti stariji od 68 godina u trenutku otplate poslednje rate.

Ukoliko ste student i imate manje od 26 godina, studentski krediti kao posebna vrsta keš kredita jesu odlična opcija za one sa visokim prosekom.

Kada se radi o dokumentaciji, obavezni su važeća lična karta ili pasoš radi uvida u mesto prebivališta, mesečni izvodi iz banke za poslednja 3 meseca, zbog uvida u novčana primanja, kao i tekući račun za potrebe isplate kredita.

Fiksna ili varijabilna kamatna stopa?

Količinu novca koju ćete na samom kraju morati da vratite odrediće unapred utvrđena kamatna stopa. Kamata je procenat pozajmljenog novca, koji čini zaradu banke i isplaćuje se zajedno sa glavnicom.

Koliko ćete novca od kamate vratiti zavisi od kamatne stope, koja može biti varijabilna, fiksna ili mešovita. Većina ljudi daje prednost fiksnoj kamatnoj stopi zbog njene nepomenjivosti tokom godina.

Međutim, same banke često ne dozvoljavaju da kamatna stopa tokom celokupnog period otplate kredita bude fiknsa, već je ograničavaju na određeni period, nakon koga sledi otpalata uz varijabilnu kamatnu stopu. Kombinacija ove dve daje mešovitu.

Okolnosti na koje je posebno bitno obratiti pažnju

Pre apliciranja za keš kredit, obavezno otvorite tekući račun u banci kod koje želite da se zadužite. Ova procedura se maltene pa podrazumeva, s obzirom na to da će kamatna stopa biti i za nekoliko procenata veća ukoliko želite novac na račun druge banke.

Prilikom potpisivanje ugovora, detaljno pročitajte celokupan tekst i ne dozvolite da bilo šta ostane nerazjašnjeno, makar iz čiste predostrožnosti. Određeni prateći troškovi, kao što su naknada za obradu kredita ili godišnje naknade za praćenje kredita moraju biti precizirani na samom početku.

Prevremena otplata keš kredita jeste moguća i odlično je rešenje ukoliko ste u mogućnosti. Ipak, imajte na umu da kod nekih banaka postoji naplata prevremeno isplaćenog duga, pa razmislite da li vam se to isplati ili prosto na samom početku izbegnite saradnju.

Keš krediti se najčešće uzimaju kao dinarski, za razliku od stambenih. Preporuka je da se u zavisnosti od situacije i trenutka raspitate i posavetujete sa stručnjacima u banci o tome koja valuta za isplatu najbolje odgovara.

Podizanje keš kredita nije mala stvar, te nemojte to raditi ukoliko nemate zaista veliku potrebu ili ako niste naumili da uložite u nešto kvalitetno. Svakako se pre toga dobro informišite, a nadamo se da ste čitanjem ovog teksta stekli nova znanja i dobro se upoznali sa datom tematikom. Srećno!