Search for content, post, videos

Da li ste znali da je srce inteligentan organ?

srce

Razmislimo malo o neverovatnom ljudskom srcu. Srce je organ koji pumpa krv kiseonikom i hranjivim materijama kroz naše telo po preciznom rasporedu. Naučnici su danas dokazali da taj veličanstveni sistem, veličine šake i težine u proseku manje od 280 grama, poseduje određeni nivo inteligencije koja se tek sada počinje dublje razumevati. Dokazi pokazuju da srce igra puno veću ulogu u našim mentalnim, emocionalnim i fizičkim procesima nego što se do sada smatralo.

srce

ljudsko srce

Srce je pre svega čulni organ. Ono deluje kao sofisticirano informacijsko kodiranje. Takođe je i centar obrade koji mu omogućuje da nauči, zapamti i samostalno donosi funkcionalne odluke. To je potvrdio Rolin Mekrati. Rolin je bio voditelj istraživanja na “HeartMath” institutu. Naučnici na tom institutu provode istraživanja srca već gotovo dve decenije i sada ga karakterizuju kao energetsko srce.

Srce, kao i mozak, stvara snažno elektromagnetno polje. Ono ustvari ima najjače elektromagnetno polje u telu. Ono je oko 60 puta veće od moždanih talasa mereno u amplitudama. “HeartMath” studije pokazuju da se ovo moćno elektromagnetno polje može da se detetktuje i meri nekoliko metara udaljeno od fizičkog tela.

Rezultati eksperimenata koje su sprovodili, pokazali su da se događa prenos elektromagnetne energije koju proizvodi srce kada se ljudi dodiruju ili su u blizini. Primetili su da to može imati važne implikacije na uspeh brojnih modalitata lečenja. Za mnoge takve prakse nauka pre nije bila u stanju da opiše mehanizam kojim se odvija razmena energija između pojedinaca. Ova današnja naučna saznanja, predstavljaju jedne od prvih uspešnih pokušaja da se precizno izmeri razmena energije među ljudima.

U jednom “HeartMath” novijem istraživanju, ispitivali su razmenu energije u jednom od najintimnijih ljudskih odnosa.

Merili su interakciju srce-mozak između majke i deteta. Istraživanje je pokazalo da su se moždani talasi majke uskladili sa srcem deteta! U tom eksperimentu, beba je ležala u majčinom krilu.

Kad je majka usmerila svoju pažnju na dete, ona je postala osetljiva na suptilne elektromagnetne signale generisane od strane srca svog deteta. Ti rezultati imaju intrigantne implikacije. Upućuju na to da je majka u svom psihofizičkom koherentnom stanju postala više osetljiva na suptilne elektromagnetne informacije kodirane u elektromagnetnim signalima svog deteta!

Elektromagnetno polje srca sadrži određene informacije ili kodove koji se prenose unutar i izvan tela. Jedan od najvažnijih nalaza “HeartMath” istraživanja je da namerno generisane pozitivne emocije mogu promeniti tu informaciju ili kodove. To otkriće otvara pitanje hoće li informacije elektromagnetnog srca prenešene sa jednog pojedinca koji je ljut, uplašen, depresivan ili doživljava neku drugu negativnu emociju, dovesti do delotvornih svojstva nakon uticaja na njega pozitivnim emocijama?

Da li znate koji su prvi znaci starenja?

Odgovor je DA! Kroz korištenje alata i tehnologija koje potiču pozitivne emocije i psihofizičku koherentnost, pojedinci mogu delotvorno pokrenuti postupak promene. Pri čemu se redovni emocionalni obrasci na kojima se temelji stres zamjenjuju novim, zdravijim obrascima koji uspostavljaju veću emocionalnu stabilnost, mentalne oštrine i fiziološku delotvornost.

Izvor:atma.hr