Sokrat – um bez premca, misli koje pripadaju svakom vremenu!

0
112
Sokrat - um bez premca
Sokrat
Sokrat

Sokrat je jedan od najpoznatijih filozofa ljudskom rodu. Delimično je pripadao  Sofistima. Čuvenoj čkoli filozofije u staroj Grčkoj. Prema tome, i on je, kao i sofisti, čoveka učinio središtem svoga istraživanja. Sokrat se u tolikoj meri posvetio duševnom radu, da je zanemarivao sve telesne potrebe. Išao je i zimi i leti bos, uvek je nosio istu odeću, a i inače je živeo veoma skromno. Imao je troje dece, koje mu je rodila žena Ksantipa. Nikada nije putovao van rodnoga grada, osim ako ga je morao ostaviti zbog neke dužnosti. Ovo su bile samo neke od njegovih najbistrijih misli…

Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.

Medju prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.

Brak je nešto zašto se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.

Znam da ništa ne znam.

“Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.”

“Tjelesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.”

“Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.”

“Samo dobar čovjek može biti trajno sretan, dok hrđav mora biti nesretan.”

“Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to raditi.”

“Neistražen život nije vrijedan življenja.”

“Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.”

“Najveća je sreća – ne roditi se.”

“Mladi ljudi koji žele da se uzmu naliče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.”

“Ljudi nisu namjerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta je dobro da bi dobro činili.”

“Ljenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje.”

“Ja znam samo jedno, a to je da ništa ne znam. – Scio me nihil scire.”

“Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja.”

“Bolje je činiti malo – a dobro, nego mnogo – a loše.”

“Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim riječima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osjećamo sve više slobodnim i boljim.”

“Među prijateljima treba voljeti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.”

“Bolje je znati malo a korisno, nego mnogo a nekorisno.”