Rad u Word Press-u verzija 4.6.1

0
55

New post rad

Kada otvorite novu stranicu prvo ukucate naslov.

key word

category

pisanje txta.

Readibillity (čitljivost) texta vam omogućava bolju rangiranost u google pretraživaču bez obzira na domen- r.s. iil com. Radi bolje rangiranosti treba readibility treba da bude zelene boje. Međutim, zbog specifičnosti srpskog jezika readybility naovoj platofrmi može da se postigne samo do narandžastog nivoa.

SEO

Post settings

U post settings opciji ćete pronaći dve podkategorije. Prva, general, vamomogućava podešavanje vizuelnog identiteta txta odnosno sam izgled txta. Druga opcija su smart liste u kojima vam je omogućeno listanje sadržaja, klikom na strelicu koja vodi levo ili desno. Čitanje knjige.

SMART LISTS NUMBERING  vam omogućavaju da vam idu naslovi od poslednjeg do prvog ili obrnuto. Title tags vam i podnaslove ( u headingu) stavlja u taj niz. Napomena: ne stavljati brojeve ispred podnaslova, program to sam reguliše.

Categories

Kategorije vam pomažu da određenu priču stavite u odgovarajuću kategoriju. To zavisi koliko kategorija imate. Možete staviti i dve kategorije, primarnu i ekundarnu.

Key word

Ključna reč. Ona koju stavite treba da opisuje samu suštinu texta. To je reč na osnovu koje text biva pronađen. Ako ukucate šešir, svi txtovi kojima je to key word biće prvo izbačeni tokom google pretrage. Posle njih idu txtovi u kojima se ta reč pominje,  ali nije key word. Najbolji izbor je da key word bude u nominativu, ukoliko je imenica u oitanju. Ukoliko je glagol u pitanju, može da bude u osnovnom, infinitiv obliku ili u nekom glagolskom obliku.

Treba da se pojavljuje u naslovu na prvom mestu, da se pojavljuje u prvom paragrafu, da nema kvačicu (č, š, ć ,ž) i da se pojavi dovoljan broj puta u txtu.

Tags

Tags vam takođe omogućvaju bolju rangiranost u google pretraživaču. U tags obavezno staviti key word,

Pargraf

Veličina slova koja koristite prilikom kucanja. Paragraf je osnovni model, najčešće korišćen i preporučivan. Tu se nalaze i opcije za povećavanje slova. Headihg 2 je za naslov. i to se automatski upisuje. Za podnaslov  u txtu se koristi heading 3 i 4, najčešće.

Align

Slaganje txta u liniju. Postoji nekoliko opcija.

Add media

Opcija dodavanja slike u txt. Kursor treba da stoji ispred txta gde želite da je stavite. Pre toga je neophodno sliku postaviti na svoj desctop ili u download. media library je vaša galerija gde se nalaze sve slike koje ste stavili u text ili ćetre ih staviti. Upload files je opcija koju kliknete da biste otišli na vaš desc ili download i odatle dodali sliku u mediu. Preporučena veličina slike (rezolucija) je 1280-800 (drugi broj se sam, automatski namešta u skladu sa prvim). Najmanja rezolucija koja se preporučuje je 800-600.

Savet

Uvek birajte slike manje rezolucije jer to omogućava učitavanj texta korisniku sa sporijim internetom. Ovo je važno jer ukoliko čitalac pokuša da pročita vaš text a ne može da mu se učita zbog velicine slike brzo će odustati od čitanja samog texta.

Dodavanje

Featured images

Ova slika vam izlazi kao naslovna, prilikom reklamiranja na fbu pored naslova. featured ne mora da bude ista kao i slika iz txta.

Popunjavanje polja u opciji slike Alt txt obavezan i mora da sadrži key word. U captionu i titlu ne mora da stoji key word. To je txt koji se pojavljuje ispod slike.

General styles

Određuje vizuelni identitet txta

Smart list

Listanje levo desno

Permalink

Link (web adresa) koja vodi do vas. Mora da stoji key word. U link ne mogu da se upišu slova sa kvačicama.

Bulleted lists

Ako pišete txt sa nabrajanjem a želite da ima tačke kao pocetak pasusa

Numbered lists

Ako pišete txt gde su početak nabrajanja brojevi.

Publish

Opcija save draft vam čuva text. Aktiviraa se pritiskom na to digme.

Prewiew vam omogućava da vidite txt kako će da izgleda na sajtu, ali da ga ne objavite.

Publish je dugme za objavljivanje texta.

Insert link

Insert gif

Meta description