Search for content, post, videos

Ko smo zaista postali nakon smrti Josipa Broza Tita?

tito
rođendan druga Tita

proslava rođendana druga Tita

Josip broz Tito za nekoga predstavlja najvećeg među predsednicima, dok je za druge najgori među diktatorima. Njegovo ime se gotovo jednako spominje i danas, više od 30 godina nakon njegove smrti. Njegove reči, bar tako deluju, kao da imaju utemeljenje u iznadljudskosti. Ko smo zaista postali nakon druga TITA?

  • Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.
  • Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
  • Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni.
  • Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!
  • Puno radim pa nemam vremena da starim.
  • Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.
  • Imati kruha, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potpuno neovisan od svake pomoći sa strane.
  • Mi nećemo nikada ići za izolacijom, pa makar ko šta govorio. Mi ćemo uvijek ići za tim da naša zemlja ima što više prijatelja, a što manje neprijatelja.
  • Sretna je zemlja koja ima takvu omladinu.
  • Omladina treba da bude sijač bratstva među narodima, ona treba da spriječi sijanje šovinizma, mržnje jednog naroda prema drugome…

Šta je ljudima zaista neophodno u ovom životu? Nažalost, izgleda da svet nije spreman za sprovođenje ideje o sistemu kakav je komunistički.

Zar ikome treba više nego što može da potroši, kad ima dece koja umiru od gladi?