Plave oči potiču iz regiona Crnog mora i stare su 10.000 godina

0
147
Plave oči potiču iz regiona Crnog mora i stare su 10.000 godina
plave oci
plave oci

Da li ste se ikada zapitali odakle potiču plave oči i koliki procenat svetske populacije ih ima? Mi znamo – svega 8 % ljudi na celom svetu ima baš ovu boju očiju. I potiču iz Evrope. Plave oči sadrže malu količinu melanina, a nasleđivanje ove boje očiju je recesivna osobina. Ona ne zavisi samo od jednog, već od više gena. Najviše plavookih ljudi ćete sresti na evropskom kontinentu (i to u severnom i centralnom delu). Međutim, postoje primerci plavih očiju u Severnoj Africi, zapadnoj i južnoj Aziji. Iako je poznato da najviše stavnovnika skandinavskih zemalja ima plave oči, postavlja se pitanje odakle one kod ljudi na ostalim kontinetima.

Tim istraživača sa univerziteta u Kopenhagenu je pronašao mutaciju na genu koja je odgovorna za plavu boju očiju.

I svi plavooki ljudi su genetski povezani sa jednom osobom koja je živela u regionu Crnog mora pre 6 do 10.000 godina.

Ta osoba je prvi primerak naše vrste koji je doživeo mutaciju gena koja je odgovorna za plavu boju očiju. Što, na kraju, imlicira, da su svi plavooki ljudi – rođaci.

Ovo istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Human Genetics i tvrdi da je mutacija u genu OCA2 nastala pre oko 8.000 godina. Dr Hans Ajberg tvrdi da su svi ljudi pre pojave ove mutacije imali samo smeđu boju očiju.

“Genetička mutacija na OCA2 genu u našim hromozomima rezultirala je stvaranjem prekidača. On bukvalno isključuje sposobnost proizvodnje smeđe boje očiju.” tvrdi dr Ajberg.

Kada su ispitivani plavooki ljudi iz Jordana, Danske i Turske, njihova genetska linija je praćena unazad, po majčinoj strani. I svi oni, iako danas izgledaju potpuno različito, imaju istog, zajedničkog pretka. Nakon poslednjeg ledenog doba, Evropljani su razvili ovu retku mutaciju koja ih razlikuje od ostatka rase. Kasnija mešanja ljudi su doprinela da se potomci prvog plavookog čoveka razlikuju i po boji kože. Ono što im je ostalo su zajedničke plave oči. Na primer, 95 % severnoevropljana imaju plave oči. Takođe je utvrđeno da imaju širi izbor kada su boja kose i kože u pitanju. Komparativno, Evropa ima širi spektar boje kose i pigmenta kože nego što se može naći na bilo kom drugom kontinentu.

Ova mutacija je veoma mlada na evolutivnoj vremenskoj traci. Istraživači je pripisuju mutiranjem gena koji su nastali ukrštanjem Homo sapiensa sa neandertalcima, iako nijedan gen neandertalske vrste danas nije prisutan u genomu Homo sapiensa. Ipak, zvanična nauka se ove teorije drži kao naučne činjenice jer i dalje nisu u stanju da objasne zašto, u stvari, nastaju, mutacije gena. Jedna od pretpostavki je da se mutiranje dešava mešanjem različitih genskih zapisa koji nisu kompatibilni.

Pravo pitanje sada je zašto do pre 10.000 godina niko na planeti nije imao plave oči, a danas ih ima 40 % Evropljana?