Osnove SEO onpage optimizacije – ultimativni vodič

0
93
Osnove SEO onpage optimizacije - ultimativni vodič

SEO (Search Engine Optimization) predstavlja optimizaciju sadržaja za internet pretraživače. SEO onpage, SEO offpage i tehnički SEO su komponente koje čine celokupnu optimizaciju i primenjuju se na samom sajtu, kao i van njega. Ukoliko želite da se visoko pozicionirate na Google pretraživaču neophodno je primeniti sve ove komponente optimizacije. U ovom tekstu ćemo obraditi osnove SEO onpage optimizacije, kao i zašto samo ona nije dovoljna za dobro rangiranje na pretraživačima.

Osnove SEO onpage optimizacije

 

SEO onpage optimizacija se primenjuje isključivo na pisani sadržaj i radi se na sajtu, što joj i samo ime kaže (onpage). Ona podrazumeva optimizovanje pisanog sadržaja i svih njegovih delova. Ono što je veoma važno, pre kreiranja i optimizovanja sadržaja, jeste istraživanje i određivanje ključne reči.

Jednom, kada ste odredili za koju ključnu reč želite da se rangirate, neophodno je pozicionirati je na određenim mestima u tekstu.

Delovi pisanog sadržaja

Naslov

Naslov je veoma važna stavka svakog pisanog sadržaja. U zavisnosti od vaše namere, naslov može da pozove na akciju, da zaintrigira ili jednostavno informiše konzumenta. Ono što je važno Google-u jeste da se vaša odabrana ključna reč nađe u naslovu, u istom obliku u kom je zapisana i u polju za ključnu reč. Google najviše ceni ukoliko se ključna reč nalazi na početku naslova. Međutim, ukoliko to nije moguće ispuniti (zbog same konstrukcije i cilja naslova) ona može biti pozicionirana i na nekom drugom mestu. Preporučena veličina naslova je H1, što neke platforme imaju automatski podešeno, a neke ne.

Tip! Preporuka je da se ključna reč nađe u prvom delu naslova (do 42.-og karaktera). Naslov koji ima više od 42 karaktera se ne prikazuje ceo na Google-u i postoji mogućnost da konzument, iako ste mu izašli prvi na pretraživaču, ne otvori vašu stranicu jer nije video svoj traženi pojam u naslovu. U ovakvim slučajevima, iako je vaš sadržaj relevantan odgovor na upit, u 47% slučajeva konzumeti ne otvaraju sadržaj u čijem naslovu ne vide svoj traženi pojam tj. ključnu reč. Naslov takođe ne sme biti predugačak (minimum 42, maksimum 77 karaktera odnosno od 5 do 10 reči, tj.600pxl).

Paragrafi/pasusi

Ovi delovi pisanog sadržaja nose priču. Ono što Google smatra poželjnim jeste da paragrafi ne budu predugački (ne više od 150 reči) kao i da se vaša ključna reč nađe u prvom paragrafu. Ona ne mora da bude na početku, ali je neophodno da se nađe u njemu.

Podnaslovi

Podnaslovi su veoma važni delovi teksta i imaju dvojaku ulogu. Prva je odvajanje smisaonih celina sadržaja (ukoliko je on kreiran na taj način – npr. nabrajanje), a druga je naglašavanje određenih delova pisanog sadržaja. Ono što čini osnovu SEO onpage optimizacije jeste da podnaslovi ne smeju biti duži od 300 reči kao i da između njih ne sme da bude više od 300 reči u paragrafu. Ono što je neophodno za dobru optimizaciju jeste postavljanje vaše ključne reči u jedan od podnaslova.

Tip! Google veoma ceni podnaslove u tekstu. Preporuka je da se koristi H2 ili H3 (heading) za veličinu podnaslova. Najnovija verzija Yoast SEO plugin-a preporučuje da se posle svakih 300 reči paragrafa postavi po jedan podnaslov ili izdvojen deo teksta, u H2 ili H3  veličini.

Fotografije

Vrlo važan segment svakog pisanog sadržaja koji ga obogaćuje i bliže opisuje. Deo SEO onpage optimizacije koji se bavi fotografijama podrazumeva obavezno popunjavanje alternative text-a.

Alt text je inače mesto gde se upisuje opis fotografije i koji služi Google-u prilikom glasovne pretrage sadržaja. Namenjen je slepim i slabovidim ljudima koji, kada pređu mišem preko fotografije, čuju ono što je zapisano u polju alt text-a. Za dobru onpage optimizaciju neophodno je u polje za alt text, prilikom opisa fotografije, uneti i ključnu reč.

Meta description

Meta description je kratak opis vašeg sadržaja koji pomaže Google pretraživaču da ga bolje razume. On se pojavljuje ispod naslova vašeg teksta, u pretraživaču. Sadrži od 155 do 170 karaktera i neophodno je da sadrži ključnu reč.

Tip! Ukoliko ne popunite polje meta description-a, prvi deo teksta se automatski generiše u njega. Ukoliko ključnu reč niste stavili na početku paragrafa ona neće biti vidljiva za konzumenta ni na Google pretraživaču. To može biti jedan od razloga zašto konzument neće otvoriti vašu stranicu već će tražiti one koje u opisu imaju vidljivu ključnu reč.

Tags

Tagove sasvim slobodno možemo nazvati sekundarnim ključnim rečima. Poznatiji su još i kao oznake koje mapiraju i bliže opisuju sadržaj sa vaše stranice. Korišćenje tagova je opcionalno, tj.nije obavezno. Ipak, svako bolje razumevanje sadržaja vam pomaže da budete vidljiviji, i za pretraživače i za konzumente.

Tip! U polje sa tagovima je poželjno uneti ime vašeg sajta kao i ime kategorije iz koje je tekst. Takođe možete uneti i sinonime ključne reči ili fraze koji bolje i bliže objašnjavaju sadržaj..

Permalink i url

Da bi razumeli šta je permalink ili stalna veza objasnićemo prvo pojam URL veze. URL je akronim za Unified Resource Locator ili u prevodu – jedinstveni lokator sadržaja. Za lakše razumevanje, URL je putanja do neke vaše stranice na sajtu, ili jednostavno, web adresa. Još jednostavnije, URL predstavlja generisan naslov u vašem permalinku.

Do sadržaja koji se objavljuju recimo na WordPress platformi dolazi se preko permalinkova. Permalink je ono što vidite na adresnoj traci vašeg internet pretraživača. Takođe, permalink je ono što internet pretraživači koriste za indeksiranje, a drugi sajtovi za povezivanje sa vašim. Ono što je neophodno, ukoliko želite kompletnu SEO onpage optimizaciju, je da se vaša ključna reč nađe u URL-u.

Tip! Skraćivanje URL-a je neophodno. Preporuka je da sadrži 3 do 4 reči. Sređen URL ostavlja bolji vizuelni utisak, konzument lakše pamti podatke koji su zapisanu u njemu i, dokazano, Google bolje rangira sajtove sa sređenim i skraćenim URL adresama. Malo posla koji donosi veliku korist, nemojte to propustiti.

In & outbound links

Jedan od top 3 faktora dobrog rangiranja jesu inbound i outbound links. Neophodni su da bi se sadžaj sa vašeg sajta povezao međusobno (inbound) kao i sa relevantnim sadržajem drugih sajtova (outbound). Neophodan su deo svakog pisanog sadržaja, jer su linkovi zapravo jedini način da se konzumenti kreću kroz njega. Takođe su veoma važni za Google jer preko njih on meri relevantnost vašeg sveukupnog web nastupa i na osnovu toga vas i pozicionira na određenoj stranici svog pretraživača.

Tip! Nemojte nikada da linkujete ka drugoj stranici (outbound links) svojom ključnom reči. Ukoliko to uradite, Google neće znati koji sadržaj je primaran te postoji velika mogućnost da vas zbog toga rangira niže, iako je možda vaš sadržaj relevantan.