Zašto je maskiranje važan činilac odrastanja?

0
93
Zašto je maskiranje važan činilac odrastanja?
maskiranje je vazno u detinjstvu
maskiranje je vazno u detinjstvu

Maskiranje u sebi sadrži neku neverovatnu čaroliju koja je oduvek privlačila. Kroz istoriju civilizacije je poznato da je maskiranje bilo korišćeno kao deo magijskih ili verskih rituala, kao deo ratne strategije, prilikom venčanja i velikih plemenskih ceremonija. Ta tradicija je od strane antropologa objašnjena preuzimanjem moći ili osobina lika u koji su ljudi maskirani.

Stoga je veoma važno shvatiti zašto je maskiranje tokom odrastanja veoma važno. Princip je ostao isti-dete preuzima osobine određenog lika. Ukoliko nosi kostim policajca, ono zavodi red. Ukoliko je maskirano u Spiderman-a, ono spašava svet. Istraživanja razvojnih psihologa dokazuju da je maskiranje u dečijoj dobi veoma važno. Iz nekoliko razloga.

Kao prvo, detinjstvo je uzrast kada možete da budete šta god poželite. Kada verujete u moći, letenje, magiju i ostale stvari u koje kao odrasli ne verujete.

Detinjstvo je doba kada verujete da sve što zamislite možete da ostvarite.

Kao drugo, kostim izmešta dete u jednu sasvim drugu realnost, svet paralelan sa vašim. Iako se okolina nimalo nije promenila, dete je definitivno gleda drugim očima. Tako krevet postaje piratski brod, stolice najgušća džungla, a orman njihovo tajno skrovište. Sve stvari poprimaju drugačiji izgled samo zato što dete ima kostim.

Kao treće, ulazeći u ulogu raznih likova dete pored pozitivnih, preuzima i njihove negativne osobine. I shvata odgovornost, obaveznost i posledice koje mogu da se dese.

Ulazak u lik kroz maskiranje omogućava detetu verbalizaciju i fizičku manifestaciju mašte.

Kostimi mogu da ga odvedu na mesta koja možda nikad neće posetiti. Mogu da mu omoguće da u jednom danu bude i superheroj i negativac. I vatrogasac i lekar. Frizer i kasir. Radnik na građevini i glumac. Čitav dijapazon različitih uloga samo zahvaljujući kostimu.

Takođe, psiholozi su utvrdili da će dete otvorenije da se ponaša i izražava svoje stavove kada je maskirano. Oni tvrde da je razlog tome leži u činjenici da dete smatra da neće ono biti iskritikovano već lik u koji je maskiran. Ova važna psihološka igra može biti veoma dobra praksa ukoliko postoje stvari koje muče dete, a ono neće da ih podeli sa roditeljima.

Za decu, magija ne prestaje onog momenta kada se skinu maske. Jer, deca bez obzira na kostim poseduju sve osobine koje su maskirani izražavali. I to je divna prednost detinjstva koja se u odrasloj dobi više nikada neće ponoviti. Bez obzira na kostim.