Kako da ne upropastite budućnost vašeg deteta?

0
73
Kako da ne upropastite budućnost vašeg deteta?
kako da ne upropastite buducnost vaseg deteta?
kako da ne upropastite buducnost vaseg deteta?

Hauard Gardner, psiholog i autor multiple teorije inteligencije, je utvrdio da postoji osam vrsta inteligencije. Moderni obrazovni sistem se naslanja na stara psihološka otkrića i naglašava samo dve vrste inteligencije. Profesor Gardner smatra da je ovo razlog zbog kog neka deca ne uspevaju uspešno da završe školovanje. I da je ovo zanemarivanje ostalih inteligencija razlog zašto imamo toliko prosečnih. On ovaj princip objašnjava žir teorijom, koja tvrdi da je priroda svakom od nas dala neke jedinstvene potencijale. Za svakog roditelja je važno da mu dete bude sposobno da brine o sebi. Međutim, budućnost svakog deteta je, prema rečima profesora Gardnera, uspešna samo ako ono definiše svoju inteligenciju.

Šta ako stvari zaista sagledamo iz ove perspektive?

Jezička inteligencija

Ova inteligencija se manifestuje kroz ljubav za reč, pisanu i govornu. Deca sa jezičkom inteligencijom obožavaju da slušaju i izmišljaju priče, sa gomilom živopisnih detalja. U neka ranija vremena se za ovakve ljude govorilo da njihova mašta može svašta i da su im priče ribolovačke. Ovakva deca rano nauče da čitaju i pišu (i uglavnom su samouka). Takođe vole da pričaju na svom izmišljenom jeziku. Obrazovanje koje podstiče razvoj jezičke inteligencije treba da bude proces pripovedanja sa diskusijama. Obrazovni sistem i dalje radije neguje suvu reprodukciju znanja, pa je budućnost za decu sa ovim tipom inteligencije još uvek nedovoljno povoljna.

Logičko matematička inteligencija

Ova deca su strasno zaljubljena u brojeve. Generalno, imaju dobru memoriju, izvrsno pamte brojeve telefona, datume. Vole izazove matematičkih zadataka i brojanje. Pokazuju sposobnost analize i sinteze, sjajni su u shvatanju uzročno- posledičnih odnosa i lako se bave apstraktnim pojmovima. Takođe, kod ove dece je primetno da predmete vole da slažu sinhronizovano tj. da su stvari u nizu, bez odstupanja.

Vizuelno prostorna inteligencija

Ova deca mogu mnogo vremena da provedu u igranju sa nepokretnim igračkama. Vole da rade zagonetke i rešavaju lavirinte. Veoma često imaju izmišljenog prijatelja koji ih prati u budućnost. Deca sa prostornom inteligencijom imaju vrlo razvijenu maštu i vole da crtaju. Njihovi crteži se kreću u dijapazonu od onih minimalističkih pa do onih sa gomilom sitnih, preciznih detalja. Odlično pamte mesta i lako se orijentišu u prostoru. Tabele i dijagrame čitaju lakše od ostalih. Vizualci su u stanju da prvo transformišu prostor oko sebe u svojoj glavi, pa da onda to prenesu u stvarnost. Oni svet posmatraju iz drugog ugla i mogu da vam predstave nekoliko varijanti jednog prostora.

Telesno kinestetička inteligencija

Telo je glavno sredstvo izražavanja kod ovog tipa inteligencije. Ova deca bolje izražavaju svoje emocije kroz pokret. Izuzetno ih privlači sport. Veoma im je razvijena fina motorika i vrlo su precizni, naročito kada je rad sa sitnim predmetima u pitanju. Sposobnost ove dece se razvija kroz takmičenje i rivalitet.

Muzička inteligencija

Deca sa ovom vrstom inteligencije imaju izuzetan osećaj za ritam i istančan sluh. Privlače iz instrumenti, a dok su veoma mali proizvode zvukove na najrazličitije načine. U stanju su da brzo reprodukuju melodiju i da otpevaju ili odsviraju nešto što su samo jednom čuli. Često pevaju u sebi ili na glas. Ovakva deca stalno udaraju ritam rukama, bilo po predmetima ili po sebi. Za njih je sve što proizvodi zvuk instrument.

Naturalistička inteligencija

Ovu vrstu inteligencije privlači priroda i živi svet. Ovakva deca obožavaju eksperimente. Vole da posmatraju seme koje su posejali i njegov razvoj i rast. Vole da diraju insekte, posmatrajući prirodu kao deo sebe. U prvobitim društvima, ovakvi ljudi su bili izvrsni lovci, iscelitelji i travari. Budućnost dece sa naturalističkom inteligencijom je u biologiji, hemiji i zaštiti prirode.

Intrapersonalna inteligencija

Ova deca imaju jak osećaj identiteta od najranijeg detinjstva, razumeju svoja osećanja i u stanju su da ih kontrolišu. Obično, takva deca su emotivno zatvorena i vrlo stidljiva. Kada odrastu, često se bave pitanjima života i smrti, kao i ostalim egzistencijalnim pitanjima. U stanju su da predstave teorije novih svetskih poredaka ili hipotezu o nastanku različitih nacionalnosti. Zainteresovani su za duhovno učenje i filozofska dela. U stanju su da planiraju unapred, kontrolišu svoje emocije i prate uputstva.

Ekstrapersonalna inteligencija

Deca sa ovim tipom inteligencije su veoma komunikativna i lako sklapaju prijateljstva. Dobri su pregovarači i u stanju su da se brzo prilagode. Budućnost ove dece je da ujedinjuju ljude, kroz reči i dela. Ovakvi tipovi često postaju medijske zvezde ili svetski lideri. Uvek su okruženi velikim brojem ljudi zbog svoje harizme, komunikativnosti i smisla za humor. Da bi postigli cilj, koriste verbelne i neverbalne tehnike- reči i pokrete, mimika i gestkulacija su veoma izraženi. Imaju izuzetno razvijenu empatiju.

Dragi roditelji, ukoliko ste spremni da zaista ne upropastite svoje dete da samo izgradi svoju budućnost, ponudite mu što više alata da to i učini. I znajte da se svaki od tih alata nalazi u samom detetu.

Svako je genije na svoj način. Ali, ukoliko ribi sudite prema njenoj sposobnosti da se popne uz drvo, ona će čitav svoj život živeti u ubeđenju da je glupa. Albert Ajnštajn