Da li znate u kojoj zemlji porodiljsko odsustvo traje tri godine?

0
74
Da li znate u kojoj zemlji porodiljsko odsustvo traje tri godine?

Rođenje deteta je jedna od najturbulentnijih promena u životu gotovo svake žene. To je vreme kada su joj neizmerno potrebni pomoć i podrška, kako partnera tako i države. Zbog toga sistem svake zemlje nudi majkama pomoć i podršku kroz porodiljsko odsustvo. To je vreme koje majka provodi sa svojom novorođenom bebom, a odsustvo sa posla je opravdano i plaćeno. Mi vam donosimo listu koliko u nekim zemljama traje porodiljsko odsustvo i koliko je plaćeno. Rezultati su fascinantni i želimo da ih podelimo sa svim majkama u Srbiji.

Treba imati na umu da se u mnogim zemljama plaćeno porodiljsko deli na period pre (trudničko odsustvo) i posle (porodiljsko odsustvo) rođenja deteta. Na listi ćete pronaći zakonski najduže vreme koje majka može provesti sa detetom i procenat ukupne mesečne zarade koji dobija za to vreme.

Rusija

porodiljsko
Rusija

Trajanje odsustva: 166 nedelja (3 godine);

Plata: 100 % zarade za prvih 20 nedelja odsustva, 40 % zarade od 21.-e nedelje do detetovih 18 meseci. Posle ovog perioda, majka može da ostane još 18 meseci na porodiljskom, ali ne prima platu.

Estonija

Trajanje odsustva: 166 nedelja (3 godine);

Plata:100 % zarade za prvih 20 nedelja, 45 % od 21.-e nedelje pa do kraja.

Uzbekistan

porodiljsko
Uzbekistan

Trajanje odsustva: 166 nedelja (3 godine);

Plata: 100 % zarade za prvih 18 nedelja; 20 % od 19.-e (4 ipo meseca)  pa do 104.-e nedelje (2 godine i 2 meseca). Posle 105.-e nedelje majka ima mogućnost da bude na porodiljskom, ali ne prima platu.

Češka

Trajanje odsustva: 110 nedelja (2 godine i 3 ipo meseca);

Plata: 70 % zarade za prvih 28 nedelja; od 29.-e nedelje, majke primaju 45 % svoje ukupne mesečne zarade.

Norveška

porodiljsko
Norveska

Trajanje odsustva: od 61 nedelje (15 meseci) do 91 nedelje (23 meseca);

Plata: 100 % zarade ukoliko porodiljsko traje 15 meseci ili 80 % zarade ukoliko se ono produži na 23 meseca.

Nemačka

Trajanje odsustva: 58 nedelja ( 14 ipo meseci);

Plata: 100 % zarade za prvih 14 nedelja (3 ipo meseca); 65 % zarade od 15.-e nedelje pa do kraja odsustva.

Kuba

porodiljsko
Kuba

Trajanje odsustva: 57 nedelja (14 meseci i 7 dana);

Plata: 100 % zarade za prvih 18 nedelja (4 ipo meseca); do kraja porodiljskog majka prima 60 % svoje mesečne zarade.

Kanada

Trajanje odsustva: 52 nedelje (godinu dana);

Plata: 55 % zarade svih godinu dana. Za porodice sa nižim godišnjim prihodima, visina naknade ide i do 80 % ukupne mesečne zarade.

Danska

porodiljsko
Danska

Trajanje odsustva: 52 nedelje (godinu dana);

Plata: 55 % ukupne mesečne zarade.

Vijetnam

Trajanje odsustva: 26 nedelja (6 ipo meseci);

Plata: 100 % zarade svih 26 nedelja.

Brazil

porodiljsko
Brazil

Trajanje odsustva: 17 nedelja (4 meseca i 7 dana);

Plata: 100 % zarade svih 17 nedelja.

Holandija

Trajanje odsustva: 16 nedelja (4 meseca);

Plata: 100 % zarade dok je na porodiljskom odsustvu.

Izrael

porodiljsko
Izrael

Trajanje odsustva: 14 nedelja (3 ipo meseca);

Plata: 100 % ukupne mesečne zarade.

Kina

Trajanje odsustva: 14 nedelja (3 ipo meseca);

Plata: 100 % zarade svih 14 nedelja.

Indija

porodiljsko
Indija

Trajanje odsustva: 12 nedelja (3 meseca);

Plata: majke za vreme porodiljskog primaju 100 % svoje zarade.

Tanzanija

Trajanje odsustva: 12 nedelja (3 meseca);

Plata: 100 % ukupne mesečne zarade.

Amerika

porodiljsko
Amerika

Trajanje odsustva: 12 nedelja (3 meseca);

Plata: majke u Americi ne primaju platu dok su na porodiljskom odsustvu.

Irak

Trajanje odsustva: 9 nedelja (2 meseca i 7 dana);

Plata: 100 % ukupne mesečne zarade.

Tunis

porodiljsko
Tunis

Trajanje odsustva: 4 nedelje (mesec dana);

Plata: 66.7 % ukupne mesečne zarade.

Srbija

Trajanje odsustva: 52 nedelje (godinu dana);

Plata: 100 % ukupne mesečne zarade.