Search for content, post, videos

Life coach – maksimizirajte svoj potencijal uz životnog trenera!

life coach
life coach

life coach

Life coach – sve traženije zanimanje modernog društva. Njihove usluge pokrivaju mnoge oblasti kako na ličnom, tako i na poslovnom planu.

Life coaching vam omogućava da proniknete u sebe i pomognete sebi, da se oslobodite predrasuda i straha od uspeha. Ova metoda će vam pomoći da maksimizirate svoj potencijal i da sistematski dođite  do svojih ciljeva. Life coach vam može pomoći da promenite obrasce ponašanja i donošenja odluka koji su vas dovodili do loših rezultata ili nepovoljnih prilika.

Bussiness coaching se odnosi na top menadžment, tj. njihovu sposobnost da usmeravaju tim do ostvarivanja ciljeva kompanije. Life coach tu ima ulogu da pomogne lideru da prepozna i implementira viziju koja donosi uspeh.

“Koučing” nije terapija, niti oblikovanje nečijeg načina života, već je isključivo usmeren na sledeće:

1.Zašto se (ne) ponašate na određeni način;

2.Koje vas predrasude sprečavaju da postignete uspeh;

3.Koje izbore imate;

4.Koji je put u skladu sa onim što je vama važno;

5.Kako da održite motivaciju;

Ukoliko imate problem sa ovih pet stavki ili bilo kojom od njih, life coach bi vam mogao biti od velike pomoći. Iako je u Srbiji zanimanje u povoju, biva sve više potrebno kako kompanijama, tako i pojedincima. Life coach, taj životni trener, vam dođe kao neki guru ili čarobnjak koji vam olakšava sopstveni život. Skidajući vam “mrenu” sa očiju – otvorivši vam sve vidike, a usmeravajući vam energiju na dobrobit viših ciljeva vezanih za vas same ili vaš tim. Preporuka stručne javnosti u Srbiji je da bi sve više mladih i ambicioznih trebalo da se edukuju o life coaching-u. To je po ugledu na zapadnu civilizaciju kojoj stremimo – posao budućnosti.