Dok se političari bave visokom politikom u Srbiji ostaje zapostavljena omladina

0
54

O zanemarivanju jednog od najvećih problema sa kojima se danas Srbija susreće, nažalost, sve veća dekadencija dece i omladine, kao i o njenom osipanju izvan granica naše zemlje, govori naš današnji gost  Zoran Jovanović predsednik Udruženja Građana “Ko nam truje decu”.

“Prvo što je na spisku trovanja naše dece, je višedecenijsko duhovno trovanje, za koje su odgovorni mediji. Emisije sa eksplicitnim sadržajem koji je zakanom zabranjen najčešće se emituju na televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Oni koji brane ovakve sadržaje, ili žele da minimiziraju negativan uticaj kažu “imate daljinski upravljač-promenite kanal”, ali ostaje pitanje šta ćemo kršenjem zakona? U ovoj zemlji postoji “Zakon o elektronskim medijima” koji izričito u svoja dva člana zabranjuje prikazivanje takvih sadržaja. Ta zabrana se upravo odnosi na zaštitu maloletnika od uticaja medija”- rekao je dr vet.med.spec. Jovanović.

Mediji ne stvaraju samo danas lošu sredinu i pogrešan sistem vrednosti za omladinu, već su kroz svoje delovanje tokom proteklog vremena “uspeli” da stvore i jednu novu – svakako manje odgovornu generaciju roditelja.

“Postoje roditelji kojima je svejedno da li je dete došlo kasno noću posle neke žurke, ili je došlo posle dva dana. Ti roditelji su takođe žrtve sistema i biće ih sve više ukoliko mi to ne zaustavimo. Jer bez zdrave porodice društvo i državu je nemoguće održati”.

Takođe je bilo reči i o noćnom životu mladih. Noćni provod podrazumeva i konzumiranje alkohola, te se u noćnim klubovima krši još jedan zakon. “Zakon o potrošačima RS” koji zabranjuje služenje alkoholnog pića, piva, duvana i eksplozivnih sredstava maloletnim licima.

“U klubovima se mogu videti polugole devojčice sa tangama na glavama, a oko njih dečaci koji igraju kao da su u transu. Kasnije na takvim mestima se deci nude osim alkohola i tzv lake droge, koje se nikad ne završavaju na tome. Zato je podela na lake i teške droge veštačka i perfidna.”

Ono što čeka Srbiju je veliki posao. Budućnost kreiramo mi i svi smo jednako odgovorni za vrednosti društva koje ostavljamo deci!

“Nije rešenje hvatanje maloletnika delikvenata i sitnih dilera. Dilere će uvek biti lako mobilisani. Dok god živimo u društvu gde je novac ispred morala. Rešenje je konačni obračun svih bezbedonosnih službi, civilnih i vojnih ako treba, prvo sa narkomafijom a onda i sa drugim kriminalnim strukturama”- zaključio je gdin Jovanović.