Da li je intuicija šesto ljudsko čulo

0
105
Da li je intuicija šesto ljudsko čulo

Predosećaj ili intuicija je biološka datost, sposobnost sa kojom se rađamo, koja je kod nekih ljudi više, a kod drugih manje razvijena. Kao i druge intelektualne funkcije, kakve su recimo mišljenje ili opažanje, intuicija može da se vremenom, kroz odgovarajuću stimulaciju i vežbe, razvije i unapredi. Intuicija se često naziva i šestim ljudskim čulom.

Specifičnosti intuicije ogledaju se u pripajanju i povezivanju svih vrsta informacija koje primamo i koje već posedujemo: emocionalnih iskustava, sećanja, racionalnih informacija… Ona funkcioniše na nivou nesvesnog. Poput moćnog sistema koji nakon kombinovanja i spajanja različitih vrsta podataka i utisaka, plasira nam poruku koju svesno i racionalno ne možemo objasniti. Najpoznatiji oblik intuitivnog doživljaja je osećaj treperenja, odnosno leptirića u stomaku u različitim situacijama u kojima se čovek nađe.

Kako se intuicija ispoljava u svakodnevnom životu

Intuicija - prosvetljenje

U čovekovoj svakodnevici, intuicija može biti neka vrsta putokaza koji ga može usmeriti ka ispravnoj odluci. Često se dešava da kada smo pred nekim teškim izborom, na primer od dva dobra treba izabrati jedno, poslušamo osećaj koji nismo u stanju da opišemo rečima.

U mnogobrojnim životnim situacijama intuicija šalje svoj signal. Na primer, iznenada na putu ka kući skrenete sa uobičajene rute i krenete nekim zaobilaznim putem. Kasnije doznate da se u to vreme u ulici kojom ste inačne prolazili dogodila saobraćajna nesreća, baš u vreme kada vi obično prolazite tuda.

Drugi dobar primer je kada odlažete donošenje neke odluke i uprono tragate za dodatnim informacijama u nadi da ćete dobro odlučiti ili izabrati. I baš taka susrećete osobu koja vas suočava sa nizom činjenica za kojima ste tragali.

Većina ljudi koja na sebe gleda kao na racionalnu i realnu osobu će ovo doživeti kao slučajnost ili će dati obrazloženje da je u pitanju čista sreća.

Intuicija i snovi

Međutim, osobe koje su sklone osluškivanju svojih misli i osećanja pridaju veliku važnost i svojim intuitivnim osećanjima. Često pažljivo analiziraju svoje snove kao izraz intuicije na delu. Snovi nas često upućuju na teškoće sa kojima se u toku dana susrećemo i pokušavamo da rešimo. Nekada snovi mogu imati i ulogu da pripreme našu psihu za predstojeće događaje.

Intuicija nije isto što i autosugestija

Često se događa da se intuitivne poruke ili osećaji mešaju sa auto-porukama koje sami sebi svesno upućujemo. Te poruke šaljemo sebi u nameri da delujemo svesno ka nesvesnom i to najčešće kako bi jačali kapacitete svoje ličnosti. Intuicija deluje u drugom pravcu, u vidu utiska koji potiče iz dubljih nivoa nesvesnog dela naše psihe. Intuitivni utisci se mogu manifestovati preko fizičkih kanala, odnosno tela, i fizičkih doživljaja poput čudnog osećaja treptanja u stomaku, preko snova i sl.

Intuicija takođe nije ni instinkt, veoma je važno razlikovati prirodni nagon od intuicije.

Intuicija je odlika osetljivih osoba

Intuicija - osećaj da možeš sve - preskakanje litice

Intuicija je izraženija među ženskom populacijom. Zastupljenija je kod osoba koje su izrazito osetljive  i kod introventnih tipova ličnosti koji su inače skloni da sa većom pažnjom osluškuju sebe i prate svoje osećaje.

Ono što je kamen spoticanja ili neka vrsta tereta je činjenica da su visoko osetljive osobe često i povišeno anksiozne, podložne razvoju fobija i opsesivno kompulsivnih poremećaja. Usled konstantne brige i psihičkog opterećenja sa kojima se većina ovih osoba nosi, intuitivne poruke koje dobijaju iz dubina svoje psihe mogu biti obojene strahom. U tom slučaju raste verovatnoća da se intuicija pokaže kao loš putokaz iz razloga što se signali i intuitivne poruke pogrešno tumače, pripisuje im se pogrešno značenje.

Ovakve osobe svoju intuiciju najčešće opisuju kao izraženu sopstvenu sposobnost i moć da predosete loše događaje.

Intuicija je poput baklje: može da vam osvetli put, ali i da vas opeče

Ukoliko se poruke koje dobijamo iz svog nesvesnog na odgovarajući način opaze i protumače, uz sve one podatke koje prikupimo i povežemo, velika je verovatnoća da će naši izbori biti dobri i u našu korist. Naša psiha nas neprestano stavlja pred izazov koji se ogleda u tome da naš zadatak nije samo da prepoznamo intuiciju, već da znamo kako da na ispravan način čitamo i dešifrujemo skrivene poruke koje nam ona plasira.

Potrebno je da čovek zna kako da ne dopusti da njegove želje i strepnje ne pridaju pogrešno značenje tim skrivenim porukama i  ne menjaju ih.

Ukoliko kroz vežbu uspemo da razvijemo sposobnost da ispravno opažamo i tumačimo intuitivne signale, naše mogućnosti i lični kapaciteti će biti daleko snažniji i u većoj verovatnoći da se ostvare.