Da li znate šta je “alternative txt” i koliko je važan za SEO optimizaciju

0
57
Da li znate šta je

Ukoliko ste se upustili u avanturu zvanu pisanje bilo kakvog sadržaja online morali biste da znate šta je SEO optimizacija on-page. SEO optimizovan tekst podrazumeva da ste preduzeli određene korake i koristili alate koji će pomoći vaše sadržaju da se što bolje rangira na Google pretraživaču. Koliko je važan alternative txt?

alternative txt
alternative txt

Učionica ili online kursevi, šta je bolje za sticanje znanja…

Kad se uzme u obzir da su fotografije, pored naslova ono što prvo privlači pažnju na internetu biva jasno koliko je važan njihov odabir. Kada ste već odabrali fotografiju optimalne rezolucije trebali biste da obratite pažnju na njene parametre. Jedan od važnijih parametara ukupne SEO optimizacije je upravo Alternative txt. On se unosi u označenom polju pri unosu fotografije u platformi koju koristite pod skraćenim nazivom “alt txt”.

Alternative txt parametar je prilagođen Brajevoj azbuci. Google – ova akcija uključenja slepih na pretraživač je pre svega humana ali isto tako i donosi mnogo više konzumenata vašeg sadržaja. Unos teksta u ovu rubriku podrazumeva i obavezno uključenje ključne reči. U idealnim uslovima opisuje se unesena fotografija i smisaono se uklopi ključna reč u opis. Ukoliko je to nemoguće, može se uneti samo ključna reč u datu rubriku. Ili ključna reč pa u nastavku kratki opis opis fotografije iako nije u smisaonoj korelaciji sa ključnom reči.

“Alt txt” direktno utiče na vaš SEO rezultat. Prilikom pretrage na Google – u, fotografije koje su opisane Alt tekstom imaju daleko bolji rang i vodiće konzumere do vašeg sajta “skraćenim” tj bržim putem.

Sam opis teksta trebao bi da bude unesen malim slovima i bez znakova interpunkcije. Izbegavajte predloge rečce i veznike koliko je to moguće. Tekst koji unosite mora biti koncizan. Trudite se da ono što je na fotografiji opišete sa što manje reči.

Alternative txt je jednako važan kao i ostali parametri koji se unose prilikom kreiranja sadržaja te itekako zaslužuje pažnju. Svaka fotorafija koja se unosi u sadržaj morala bi da ima ovo polje popunjeno