Search for content, post, videos

SEO abeceda neophodnosti i promene za 2018. godinu

Optimizacija sadržaja za pretraživače (SEO) pomaže Google-u da u moru sadržaja izdvoji onaj koji je optimizovan. Da bi se baš vaš sadržaj našao na prvoj strani najvećeg pretraživača postoje određeni kriterijumi koja se moraju poštovati. Neki od njih čine basic SEO criteria (danas su isti kao pre 10 godina i biće isti i za 10 godina). Kako je web rastao i menjao se, tako se stvorila i potreba da se uvedu i neki promenljivi kriterijumi. Oni pokušavaju da prate promene na web-u i istovremeno poboljšaju iskustvo korisnika. SEO abeceda za 2018. godinu sadrži sve neophodnosti koje sadržaj mora da ima kao i promene koje su nastupile.

Da li znate šta je Alt txt i zašto je važan za SEO optimizaciju

SEO abeceda za 2018. godinu

Accelerated Mobile Pages

AMP jednom rečju ubrzava učitavanje vašeg sadržaja, koristeći optimizovan HTML kod. Njegova uloga je dvostruka. Pored ubrzanog učitavanja, AMP je važan i za mobile frendliness, koji je jedan od faktora dobrog rangiranja.

Backlinking

Backlinkong je i dalje jedan od 3 najvažnija faktora za dobro rangiranje na Google-u. Gotovo podjednaku vrednost imaju linkovi koji povezuju sadržaj unutar vašeg sajta (inbound links) i oni koji vode konzumenta na neki drugi sajt (outbound links). I dalje se najviše cene relevantni linkovi koji su korisni za konzumenta i smisaono povezuju sadržaj. Sa druge strane, black links su i dalje, s razlogom, najomraženiji.

Content

Sadržaj koji ima vrednost za korisnika je, pored razmene linkova, još jedan od najvažnijih faktora dobrog rangiranja. Autorski, kvalitetan, interesantan i sadržaj koji je, pre svega, koristan za konzumenta je ono što Google najviše ceni. Iliti, zadovoljan korisnik – zadovoljni svi.

Dupliran sadržaj

Sadržaj koji je sličan ili identičan nekom drugom nema vrednost, kako za korisnika tako i za Google. Copy/paste opcija je i u 2018. veliki no-no.

Evergreen sadržaj

Kao što su farmerice, bela košulja, mala crna haljina i Ray Ban klasika u modi, tako je i određeni sadržaj na web-u klasika. To je sadržaj koji je konstantno relaventan i uvek svež za konzumenta i utiče na dobro rangiranje.

Fatch as Google

Koristan alat koji omogućava da pratite kako Google rangira URL adrese na vašem sajtu.

Google Search Console

Još jedan vrlo koristan alat koji omogućava praćenje prisustva vašeg sajta u rezultatima pretrage.

HTTPS

Hyper Text Tranfer Protocol Secure je faktor dobrog rangiranja još od 2014. Ipak, tek poslednje dve godine se više govori o njemu i o tome koliko je zapravo neophodan. Ovaj sistem zaštite uliva poverenje korisniku jer je eventualni lead koji vam ostavlja, bezbedan.

Informaciona Arhitektura

Lepota web-a se ogleda baš u ovome – spajanju, naizgled, nespojivog. Ipak, IAitekako ima smisla u digitalu. Građenje i oblikovanja sajta, korišćenjem znanja iz arhitekture, pomaže struktuiranju sadržaja tako da se korisnik lako kreće kroz njega. Sadržaj koji je kreiran da bude smisaon i praktičan je sadržaj kroz koji Vi vodite konzumenta. To je veoma važno jer smanjuje mogućnost da korisnik lutakroz sadržaj i samim tim ne uvidi i iskoristi njegov potencijal.

Javascript rendering

Preporuka SEO eksperata je sortiranje i strukturalno građenje stranica. Preglednost sadržaja je veoma važna za konzumenta, a JS rendering je odgovoran za slaganje sadržaja u odgovoru na upit korisnika.

Knowledge graph

Poznatiji kao Knowledge box, predestavlja organski skup odgovora prikupljenih sa nekoliko izvora, koji Google nudi na upit korisnika i sadrži relevantne link-ove

Latent Semantic Indexing

Jedna od dve stvari koja je podigla mnogo prašine u SEO svetu u 2018. godini. Semantičko indeksiranje je sasvim logičan produžetak RankBrain-a i Kolibrija. Google-u je veoma važno da razume upit korisnika, a LSI mu pomaže da vaš sadržaj ponudi za odgovarajući upit.

Mobile First Indexing

Jedna od najvećih promena koja se desila u SEO-u jeste neophodnost prilagođavanja sajta mobilnim telefonima. Procene su da će do kraja 2018. godine više od 70% korisnika Google-u pristupati svakodnevno sa mobilnih telefona. Jasno je da mobile friendly site više nije opcija nego neophodnost.

Negativni SEO

Kao što postoje kriterijumi šta treba raditi i nepromenljivi su u SEO-u tako postoje i kriterijumi šta ne treba raditi i takođe su nepromenljivi. Negativni SEO podrazumeva preterano korišćenje ključne reči, previše izlaznih linkova kao i skriveni (white) tekst. To nije sve, ali ove tri no-no stvari Google najstrože kažnjava lošim rangiranjem.

Orphan pages

Tzv. siročići ili siročad su stranice koje u sebi nemaju nijedan link, bilo do druge stranice ili do drugog sajta. Ovakve stranice su potpuno beskorisne za SEO jer ih botovi ne vide. Još jedan dokaz da je backlinking od izuzetne važnosti.

Pagespeed

Google je u opticaj pustio još jedan algoritam, Speed Update. On meri brzinu učitavanja sajta na mobilnom telefonu i te podatake koristi kao jedan od faktora za dobro rangiranje.

Query Deserves Freshness

QDF je, pored LSI, podigao najviše prašine ove godine. Ovaj algoritam odlučuje koji upit zaslužuje nove (updated) rezultate pretrage. Na primer, ukoliko ste u pretraživač prvo ukucali mleko, pa mlijeko i onda varenika, rezultati za prva dva upita (mleko i mlijeko) se preklapaju u 90 ili više procenata. Ali na treći upit, varenika, QDF odlučuje da vam ponudi novi, apdejtovan, rezultat koji se znatnije razlikuju od prva dva.

RankBrain

Od 2015. godine, čini trojac najvažnih faktora dobrog rangiranja. Sistem veštačke inteligencije ovom algoritmu omogućava da samostalno uči. Podaci koje prikuplja su ponašanje i reakcija korisnika na rezultate pretrage. Putem RankBraina, Google nam poručuje da je zadovoljstvo konzumenta od presudnog značaja za dobro rangiranje.

Schema Markup

Takođe znana i kao struktura podataka, zapravo pokazuje koliko je Google-u važno da sadržaj ima formu. Logičnu, po mogućstvu. Zajedno sa IA, jedan od alata čija primena će, gotovo izvesno, postati must have u 2019.

Trustrank

Ovaj Google-ov algoritam meri relevantnost sadržaja (onog do kog vode linkovi i onog na kom se ti linkovi i nalaze). Trustrank se ponaša kao filter koji zadržavacontent sa nerelevantnim linkovima na određenoj, nižoj, poziciji u pretrazi. Samo sadržaj i linkovi koji su korisni za konzumenta su cenjeni od strane Google. Zaključak: Smisaono povezivanje sadržaja nikad nije imalo više smisla.

User Search History

Google prati sve što radite i na osnovu toga kreira istoriju pretrage – za svakog korisnika ponaosob. Podaci koje je tokom korisnikovih pretraga prikupio utiču na rezultate svih njegovih narednih pretraga.

Voice Search

Glasovna pretraga je definitivna prekretnica u svetu pretraživača. Google Voice Search omogućava korisniku glasovni upit, a obzirom da sve više ljudi pristupa pretraživaču sa mobilnog telefona i više je nego jasno zašto se sadržaj koji je ovako optimizovan više ceni.

Wikipedia

Posle smrti Freebase.com. Wikipedia je postala glavni, ali ne i jedini izvor podataka za Knowledge graph.

XML sitemap

Ovaj alat pomaže pretraživaču da bolje razume URL adresu.

YouTube

Video živi svoju drugu mladost. Ovo je sjajna vest za marketare, ali i za ostatak internet sveta. Na osnovu interesovanja korisnika, Google je odlučio da u više od 55% upita kao jedan od prva 3 rezultata ponudi video. Ukoliko kreirate ozbiljnu SEO strategiju, video je jo jedna od neophodnosti koje se sele i u 2019. godinu.

Zero-result SERPs

Search Engine Resut Pages jeste odgovor koji Google ponudi korisniku na osnovu upita. Svaki SERP je jedinstven i čak i na isti upit dva korisnika ne daje iste rezultate. Ono što utiče na Google-ov odgovor jeste istorija pretrage, lokacija korisnika itd. SERP sadrži organic i paid resutls. Google-ov eksperiment nulte tolerancije iz trećeg kvartala 2018. godine je rezultirao time da je korisniku na određeni upit, u prva tri rezutata pretage, bio nuđen isključivo sponzorisan sadržaj i da je jedino Knowledge graphe nuđen kao rezutat organske pretrage.

Izvori: DIW Sessionstack.com