Koje soft skills poslodavac najviše vrednuje kod zaposlenog?

0
103
Koje soft skills poslodavac najviše vrednuje kod zaposlenog?

Soft skills se ne uče u regularnom sistemu obrazovanja. Obzirom na postojanje potrebe za mekanim veštinama, otvara se sve više kanala i načina za njihovo unapređivanje. Poslodavac veoma ceni kada imate razvijene i hard skills, ali ukoliko niste u stanju da se uklopite u radni kolegijum niti da sa klijentima ostvarite dobru konekciju, onda ne doprinosite timu niti razvoju.

Mi steknemo tehnička znanja tokom školovanja, a kada dođe momenat da ih primenimo javlja se problem nedostatka određenih veština. Upravo su soft skills ono što nam pomaže da stečena, tehnička znanja koristimo mnogo efektnije.

poslodavac
soft skills nam pomazu

Treninzi, seminari, kursevi u IT školama vam pomažu da nadogradite svoja znanja u doba moderne komunikacije.

Mekane veštine su prenosive, ali za razliku od tvrdih, treba vam mnogo manje vremena da biste ih savladali. Iako nadogradnja mora da bude konstantna, soft skills se lako prenose pa su primenljive na gotovo sve sfere gde vladaju i hard skills. (Čak i drvoseče moraju dobro da sarađuju i komuniciraju da bi dobro obavili svoj posao.)

Veštine, koje prema istraživanju, poslodavac najviše ceni

poslodavac
komunikacija je vazna

Komunikacijske veštine

Ovo podrazumeva aktivno slušanje, pre svega, a zatim i mogućnost argumentovanog iznošenja stavova, bez napadnog i agresivnog tona. Rečnik, govor tela, mogućnost ovladavanja prostorijom i slušaocima su samo neke od komunikacijskih veština.

Upravljanje vremenom (time management)

Poslodavac izuzetno ceni efektivno utrošeno vreme. To znači da umete da odredite prioritete u poslu, da dobro organizujete sopstvenu produktivnost. Sa ovom, usko je vezana još jedna veština, a to je rad pod pritiskom. Neophodno je da umete da reagujete na pravi način, u pravo vreme, kao i da se dobro nosite u stresnim situacijama.

Vođstvo (lidership)

Liderstvo se izuzetno ceni jer stvara određenu vrstu pozitivne energije u timu i otvara čak i one najtvrđe. Vođa ima sposobnost da pokrene lavinu ideja kod kolega. Motivacija je najčešći pokretač ove veštine kao i svesna i slobodna predanost poslu, jer se u njemu uživa. Pokretačka energija koju poseduje lider se veoma lako prenosi na kolektiv.

Timski rad (teamwork)

Timski igrači drže ekipu na okupu u momentima kada je izložena pritisku. Oni veoma dobro komuniciraju sa svima, bez obzira na obrazovanje i karakter. Timski igrač ume da sluša i uvažava potrebe drugih. Takođe, uvek ponudi više rešenja za jedan problem.

Kreativnost

Kada su soft skills u pitanju, kreativnost u poslu označava način na koji pristupate problemu kao i način na koji ga rešavate. Da li umete da razmišljate van okvira, da predvidite situaciju, na osnovu postojećih parametara? Kreativac je istovremeno inovativan i efikasan. Stalno.

Umrežavanje (networking)

poslodavac
povezivanje je visoko cenjeno

Gotovo je nazamislivo da danas obavljate posao, a da ne posećujete društvene mreže. Ova veština je cenjena jer kroz internet aktivnosti širite mrežu ljudi koje upoznajete. Danas, networking predstavlja elementarnu bazu za uspeh u poslu. Ova veština nam pomaže u inicijaciji razgovora, započinjanju odnosa i uopšte, kontaktiranja sa ljudima.

Fleksibilnost

Čuveni termin Izađi iz zone komfora. Odražava zdravo izlaganje riziku, spremnost na promene i prihvatanje novih ideja.

Kritičko razmišljanje

Kao i usmerenost ka rešavanju problema. Ovo je jedna od veština koje poslodavac izuzetno ceni. Odnosi se na analitičke veštine kao i spremnost da se problem reši. Kritičko razmišljanje je zapravo analiza postojećih činjenica i razdvajanje važnih od nevažnih, za rešavanje problema.

Rešavanje konflikata (conflict management)

Konflikti i sukobljena mišljenja su sastavni deo svakog odnosa, pa i poslovnog. Kada nastupi konflikt, fokus se sa rešavanja problema prebacuje na rešavanje konflikta. Posedovanje ove veštine omogućava da iz konflikta uvek izvučete konstruktivnu energiju koja se od želje sa svađom pretvara u neka svako predloži svoju ideju. Konflikt ne mora nužno da bude loš ako se njime dobro upravlja. Moguće je akumuliranu energiju prebaciti iz destruktivne u kreativnu. Conflict manager veoma dobro razume problem u komunikaciji i ume da ga prepozna kad se pojavi.