Kako početi sa proizvodnjom organske hrane?

0
189
Kako početi sa proizvodnjom organske hrane?

Organska proizvodnja mogla bi da bude budućnost poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Za organske proizvode u našoj zemlji postoje zainteresovani kupci, ali problem je što proizvoda nema dovoljno. Organski usevi se u Srbiji gajde na površini od 50.000 hektara, a težnja je da se površina udesetostruči.

Naime, organska proizvodnja, biološki uzgoj i održivi razvoj su izuzetno popularni u celom svetu iz mnogobrojnih razloga. Na ovaj način stvara se manje otpada, zemljište se odmara od tretiranja hemikalijama i vraća mu se plodnost. Nema zloupotrebe životinja i ljudi, dok je zarada trostruko veća nego kad su u pitanju klasični, a dvostruko veća nego kod GMO proizvoda.

U Srbiji, veliki potencijal za organski uzgoj imaju Vojvodina i Šumadija, na čijem području su mnoga gazdinstva već uključena u proces organske proizvodnje. Teži se ka proširivanju organske proizvodnje i na južnu i zapadnu Srbiju, čime bi se smanjila nezaposlenost lokalnog stanovništva.

Stupanje u proces organske proizvodnje deluje naizgled komplikovano, ali pokušaćemo da ga pojednostavimo u par koraka:

Zakoni koji regulišu organsku proizvodnju

Postoje tri službena akta koja regulišu organsku proizvodnju, a to su:

Zakonom o organskoj proizvodnji se uređuje se ceo proces proizvodnje organskih dobara. To su ciljevi i načela proizvodnje, metode, kontrola i sertifikovanje, prerada, obeležavanje, pakovanjem putem mašina za pakovanje u džakove, skladištenje, prevoz, promet, uvoz i izvoz organskih proizvoda.

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji propisuje uslove koje treba da ispuni kontrolna organizacija. Kontrolne organizacije nadziru ceo proces organske proizvodnje – od perioda konverzije, potencijalnih nepravilnosti u proizvodnji, kontrolna organizacija o svemu mora da vodi zapisnike i evidencije. Ona takođe prati postupke prerade u organskoj proizvodnji, korišćenje aditiva, način čišćenja proizvodnih pogona, izgled oznake organskog proizvoda, način na koji mašina za pakovanje u džakove pakuje proizvode, kako se proizvodi skladište i transportuju.

Pravilnikom o dokumentaciji se propisuje koju je dokumentaciju potrebno dostaviti kontrolnoj organizaciji, kako bi izdala potvrdu da je sertifikovani organski proizvod proizveden u skladu sa zakonom o organskoj proizvodnji. Ovim pravilnikom se uređuje i prodaja organskih proizvoda, koji se mogu prodavati pored klasično proizvedenih proizvoda samo ako su upakovani.

Uključivanje u sertifikovanu organsku proizvodnju

Nakon što ste dobro razumeli zakone koji regulišu organsku proizvodnju, potrebno je da donesete odluku da li želite da se uključite u proces sertifikovane organske proizvodnje. Ako je vaš odgovor potvrdan u narednom koraku treba da se informišete koje su nadležne kontrolne organizacije. Kontrolne organizacije bira Ministarstvo poljoprivrede svake godine, a spisak se objavljuje u Službenom glasniku.

Za 2020. godinu kontrolne organizacije su:

 • Centar za ispitivanje namirnica, Beograd
 • Ecocert Balkan, Beograd
 • Organic control system, Subotica
 • Ecovivendi, Beograd
 • TMS CEE, Beograd
 • SGS Beograd

Kontaktirajte nadležnu kontrolnu organizaciju kako biste podneli prijavu za uključenje u sertifikovanu organsku proizvodnju.

Sklapanje ugovora sa kontrolnom organizacijom

Proizvođač podnosi prijavu kontrolnoj organizaciji, a nakon prijave proizvođač i kontrolna organizacija sklapaju ugovor o vršenju kontrole i sertifikaciji u organskoj proizvodnji.

Proizvođač prilikom sklapanja ugovora dobija evidencioni broj, postaje organski proizvođač i ulazi u period konverzije. Od momenta potpisivanja ugovora proizvođač više ne sme da koristi konvencionalna sredstva pri obradi zemljišta ili uzgoju stoke. Nije dozvoljena upotreba pesticida, a sredstva koja se koriste za tretiranje zemljišta strogo su propisana i kontrolisana.

Zemljište ulazi u period „odmaranja“ tokom kojeg mu se vraća plodnost. Koje će biti vreme konverzije, zavisi od poljoprivrednih kultura koje organski proizvođač uzgaja:

 • Za jednogodišnje biljne vrste potrbno je sačekati najmanje dve godine pre setve.
 • Za višegodišnje biljne vrste potrebno je da prođe najmanje tri godine pre prve berbe organskih proizvoda.
 • Za pašnjake i višegodišnje krmno bilje potrebno je da prođe najmanje dve godine, pre nego se mogu upotrebljavati kao hrana za životinje.

Svi zainteresovani poljoprivrednici, koji žele da se uključe u proces sertifikovane organske proizvodnje, sa proizvodnjom mogu da otpočnu odmah, ako njihovo zemljište nije prethodno obrađivano. To podrazumeva da zemljište nije tretirano organskim đubrivima, pesticidima i aditivima. U takvim slučajevima, uzima se uzorak zemljišta i nosi na analizu. Ukoliko je zemljište biološki ispravno, nije neophodno čekati vreme konverzije pre početka radova.

Organska proizvodnja

Nakon potpisivanja ugovora organski proizvođač je obavezan da poštuje pravila organske proizvodnje, a proizvodnju da obavlja u skladu sa važećim propisima o organskoj proizvodnji.

Sva sredstva koja se koriste prilikom proizvodnje i prerade, moraju biti u skladu sa dozvoljenim proizvodima za organsku proizvodnju, koje reguliše Pravilnik o organskoj proizvodnji i sertifikaciji. To su:

 • Proizvodi za ishranu i zaštitu poljoprivrednih kultura, proizvodi za pojačavanje plodnosti zemljišta
 • Proizvodi za čišćenje, dezinfekciju
 • Proizvodi za ishranu i dodaci ishrani za životinje
 • Aditivi i pomoćne supstance koje se koriste pri preradi organskih proizvoda
 • Ambalaže za pakovanje organskih proizvoda (način pakovanja uz pomoć mašina za pakovanje u džakove).

Organski proizvođač je dužan da vodi pismenu evidenciju o upotrebi svih nabrojanih sredstava, u skladu sa uputstvima kontrolne organizacije. Organski proizvođač mora da obaveštava kontrolnu organizaciju o dinamici proizvodnje, vremenu setve, vremenu očekivane žetve odnosno berbe, itd.

Organski proizvođač mora omogućiti kontrolnoj organizaciji vršenje kontrole u bilo kom momentu. To podrazumeva pristup prostorijama, proizvodnim jedinicama i pogonima, kao i pristup svim evidencijama i dokumentaciji vezanoj za organsku proizvodnju.