Search for content, post, videos

Tag

migracije

Smanjio se broj stanovnika, a ne nezaposlenost

Demografija je društvena nauka o stanovništvu. Termin demografija (δήμος, démos– narod; γραφή, graphé– opisivati) je prvi upotrebio belgijski statističar Ašil Grijar, 1855. godine. Od tada se demografija bavi istraživanjem migratornih kretanja, promenama u strukturama stanovništva…

1 COMMENT
605 Pregleda