Search for content, post, videos

Tag

ključ sreće

Aristotelovi saveti kako da se postigne sreća

Predviđanje, ćerka bogatstva, je najveći izvor nesreće. Uživanje u sadašnjosti, sa osvrtom na naše moralnosti, je najveća sreća. Imanuel Kant Šta je sreća i kako je povezana sa moralnošću? Od samog početka postojanja ljudskog društva…

1 COMMENT
1304 Pregleda