Koji su to najopasniji lekovi poznati medicini?

0
99
Koji su to najopasniji lekovi poznati medicini?
najopasniji lekovi u upotrebi
najopasniji lekovi u upotrebi

Lekovima se danas smatraju supstance ili kombinacije supstanci koje se koriste za lečenje bolesti. Mnogi “zapadni” lekovi se prave u laboratorijama, uz upotrebu velikog broja hemikalija i vrlo su eksperimentalni. U Americi su pacijenti krajnji zamorci dok farmaceutske kompanije imaju profit koji se meri bilionima dolara. Kako je moderan svet došao u ovakvu poziciju i koji su to najopasniji lekovi na tržištu?

Posle Drugog svetskog rata veliki broj nacističkih naučnika je angažovan zbog svog znanja u farmaceutskoj industriji. Radili su na vakcinama protiv boginja, virusa gripa i raznim aditivima za hranu kako bi podstakli najpodmukliji posao na zemlji – alopatičnu medicinu. Ovo nije domen teorije zavere već realnost za koju se izdvaja velika količina novca na godišnjem nivou.

Ako razmislimo, shvatićemo da ne postoji ni jedan razlog da američke farmaceutske kompanije angažuju osuđene zločince na najvišim pozicijama, u najjačim firmama. Ili postoji? Fritz ter Meer, nacista osuđen za masovna ubistva, odležao je svega 5 godina u zatvoru da bi posle toga postao predsednik nadzornog odbora Bayer-a, kompanije koja stoji iza najprodavanijeg medikamenta na svetu – ASPIRINA. Carl Wurster iz BASF-a učestvovao je u proizvodnji ciklon gasa, moćnog pesticida koji je odgovoran za smrt milion Jevreja. Carl i BASF stoje iza leka za hemoterapiju. Kurt Blome, koji je priznao da je eksperimentisao na Jevrejima, 1951. godine je angažovan od strane američke vojske da radi na hemijskom oružju.

Drugim rečima, Big Pharma angažuje naučnike koji su mučili ljude u logorima da danas prave lekove koji će da nas leče. Ipak, postoje indikacije da ludi naučnici i zapadna medicina imaju za krajnji cilj stvaranje bolesti, a zatim njeno lečenje. I sve to zarad profita. Mi vam predstavljamo koji su to najopasniji lekovi na planeti.

Rat protiv slabih

  1. SSRIs – visoko eksperimentalan, nikad dokazano bezbedan ili efikasan, antidepresiv za koji se pouzdano zna da u potpunosti može da blokira lučenje seratonina. Takođe postoji sumnja da utiče na povećanje suicidnih misli.
  2. MMR – vakcina protiv boginja, zauški i rubeola. Iako je procenat smrtnosti od malih boginja značajno smanjen od kad je MMR u upotrebi, nedovoljna ispitanost leka ga stavlja u kategoriju najopasnijih lekova. Naime, veoma snažno utiče na centralni nervni sistem, što u dečijem uzrastu može biti štetno. Kada se u organizam ubaci određena količina virusa malih boginja, imuni sistem je ozbiljno izazvan. Stabilizatori i hemijski dodaci koji se nalaze u vakcini mogu ozbiljno da naruše zdravlje pacijenta dok se imuni sistem bori protiv virusa boginja.
  3. Vakcina protiv gripa – sadrži 50.000 delova žive koja je stabilizator virusa, u ovom slučaju. Pored ovog opasnog metala, vakcina sadrži formadlehid, MSG i aluminijum. Ne preporučuje se trudnicama jer može izazavati pobačaj.

Da li su najopasniji lekovi ono što nam preporučuju pred svaku sezonu gripa?

4. Antibiotici – iako se koriste u borbi protiv bakterija i veoma su uspešni u tome, za njih       vlada mišljenje da su poput hemoterapije. Ubijaju sve ćelije u organizmu i                         tako onemogućavaju razvijanje bolesti. Antibiotici ozbiljno oštećuju crevnu floru                 uništavajući dobre bakterije. Ovo je loše jer se više od 70% imunog sistema stvara baš       u crevima.

5. HPV vakcina – vakcina protiv humanog papiloma virusa, najčešće polno prenosive            bolesti     u Americi. Ipak, u nekim slučajevima, vakcina je pacijente dovodila u                  anafilaktički šok i komu. Hiljade porodica je tužilo kompaniju koja je proizvela ove              vakcine za trajna oštećenja do kojih je vakcina dovela.

6. Hemoterapija – u potpunosti uništava imuni sistem i na taj način onemogućava kancer     izvor hrane. Međutim, nedovoljno poznavanje ove bolesti dovodi do toga da se kancer         posle hemoterapije najčešće razvije u krvi. Nacistički naučnici su još ’50.-ih                       godina prošlog veka znali da hemoterapija samo privremeno inkubira kancer i da se           po pravilu vraća. Današnja medicina ga slavi kao jedini lek protiv raka.

7. Rota Teq – vakcina protiv rotari virusa koji izaziva gastroentritis. Ovaj izuzetno                 toksičan lek u sebi sadrži nekoliko sojeva rotari virusa, kao i veoma toksični polisorbat         80. Takođe, vakcina sadrži i cicovirus, virus koji je opasan po svinje.

8. Polio – čitave posleratne generacije su vakcinisane protiv dečije paralize. Polio virus,           koji se razvija u crevima, napadu sivu masu i trajno oštećuje mišićnu strukturu.                 Međutim, zapadne vakcine nisu bile toliko efektne pa se pojavio određeni broj ljudi koji       su ipak oboleli od od poliovirusa.

Iako još uvek ne postoji sudsko telo koje može pomoći oštećenim pacijentima, postoji nekoliko grupa koje se bore protiv upotrebe ovih lekova. Savremena medicina priznaje da nisu idealni, ali dok ne naprave nove, najopasniji lekovi ne mogu biti povučeni iz upotrebe. Jer je u pitanju opšte zdravlje nacije, kako tvrde. A da li je?