Search for content, post, videos

Vladeta Jerotić o 7 tipova muškaraca i kako oni vide ženu

7 tipova muškaraca

“Posmatrajući godinama, kao psihoterapeut, a i samog sebe ispitujući, kako muškarac najčešće gleda ženu, otkrio sam mogućih 7 tipova muškaraca. Pokušaću da ih prikažem i donekle objasnim”, piše u svojoj knjizi “O braku” akademik prof. dr Vladeta Jerotić.

Koliko smo u detinjstvu bili voljeni, toliko ćemo biti u stanju da volimo druge – Vladeta Jerotić

7 tipova muškaraca i kako oni vide ženu

7 tipova muškaraca

1. Nežan

Nežan pogled (i duže gledanje) muškarca na ženu verovatno je najpoželjnije jer je najbliže onom idealu muškarca koji očekuje da kroz  (duže) gledanje jednog lepog dana vidi ženu. Ovo je, za njega, prilika da je zavoli, i, možda, trajno voli (eto srećnog braka!). Nežni (prvi) pogledi muškarca na ženu ukazuju na srećno provedeno rano detinjstvo sa majkom koja je volela i muža i dete, i bila voljena.

2. Sažaljiv

Sažaljiv pogled na ženu nam otkriva muškarca osećajnog i sažaljivog. Koji je upravo tako, od ranog ili poznijeg detinjstva, posmatrao svoju majku, tip mučenice (nekad istina i samomučenice), kinjene na razne načine od muža (njegovog oca), možda i od njene ili od njegove porodice. U slučaju braka sa takvom ženom (kao što je bila njegova majka), dve mogućnosti su česte. Ili će se muž pretvoriti vremenom u svoga oca, preko poznatog i raširenog mehanizma identifikacije sa agresorom, ili će istinski i samosvesno ispravljati (i možda ispraviti) loše očevo ponašanje prema majci. To može učiniti samo iskreno voleći svoju ženu takvu kakva je.

3. Potcenjivački

Kad muškarac gleda na ženu potcenjivački (nekad i prezrivo), to je veoma loš predznak za njegov budući bračni ili vanbračni život. On je tako naučio da gleda svaku ženu od ranog ili poznijeg detinjstva, jer je tako na njegovu majku gledao njegov otac. A zašto je tako gledao njegov otac (deda, pradeda…) na ženu?

To je bio najčešći pogled na ženu u srpskoj patrijarhalnoj porodici, kroz vekove.

Potcenjivački odnos balkanskog muškarca prema ženi najbolje pokazuju srpske narodne poslovice. Od svih 7 tipova muškaraca koje sam pobrojao, ovaj ima najmanje šanse da se promeni.

4. Požudan

Požudan pogled muškarca na ženu u prvom redu je namenjen njenom osvajanju: agresivnom i seksualnom ili prvo seksualnom, pa onda i agresivnom. Moje dugogodišnje iskustvo, kao psihoterapeuta, pokazalo mi je da je agresivan nagon u čoveku, njegova želja za posedovanjem i moći, snažniji, dugotrajniji i uporniji od seksualnog nagona. Pravih erotomana (poremećaj seksualnog nagona kod muškarca i žene-nimfomanke) ima malo kod oba pola. Otud seksualna požuda nekih muškaraca krije njihovu strasnu želju za posedovanjem žene. U većini slučajeva se takav odnos pretvara u bezobzirno vladanje nad ženom. Uključujući, pri tom, i njegovo pravo na seksualni odnos kad god zaželi.

Iako je želja za posedovanjem, kao deo agresivnog nagona, prirodna, ona se pretvara u izopačenost onda kada je muškarac, zbog nečeg značajnog, postao i ostao infantilan od detinjstva. Kod  požudnog muškarca nema ljubavi. Otud opasnost za njega da postane bludnik, a ne prirodni sejač života. Obuzetost takvog muškarca ženinim telom (čemu danas pomaže seksualna klima na Zapadu) opasna je i za muškarca i za ženu.

7 tipova muškaraca

5. Uplašen

Uplašen pogled na ženu otkriva nesigurnog muškarca – kako u ljubavi, tako i u polnim odnosima. Od svih 7 tipova muškaraca, ovaj je jedini kome kome ni otac ni majka nisu u detinjstvu omogućili da stekne dovoljnu meru samopouzdanja, kao duševno-duhovno i kao polno biće. Poznati kastracioni kompleks može veoma rano da se razvije, bilo od grubog kastrirajućeg oca ili od tipa kastrirajuće majke. Za takvog muškarca, žene  predstavljaju stalnu opasnost. Takvi muškarci ili ostaju trajno neoženjeni ili nesvesno biraju tip kastrirajuće žene.

U ovom, kao i u ostalim slučajevima, uspešno, manje uspešno ili neuspešno vaspitanje još u ranom detinjstvu određuje budući odnos muškarca prema ženi.

6. Ravnodušan

Ravnodušan pogled muškarca na ženu označava različit tok muškog erotsko-seksualnog života. Uglavnom je to muškarac koji je bio lišen majčinske ljubavi, izložen uticaju loše majke ili pak snažno pogođen nekom neuspelom ljubavi u adolescentnom dobu. Posle ovakvih i sličnih ranih trauma, njegove prirodne erotsko-seksualne potrebe mogu odvesti u različite oblike ponašanja. Tako je moguće da postane homoseksualac (dakle, ne urođen već stečen) ili čak mrzitelj žena. Moguće je i da se približi nekom aseksualnom obrtu u polnom životu. Ravnodušan pogled prema ženama prirodan je kod evnuha i u slučajevima organskih poremećaja hormona.

7. Poslovan

Poslovan pogled na ženu počeo je da preovlađuje od vremena industrijske revolucije na Zapadu i uspona kapitalizma. U današnje vreme zauzeo je skoro prestižno mesto u odnosima muškaraca i žena. Takođe je lagano pretvorio prirodnu potrebu za ljubavlju, kao i  za polnim odnosima sa suprotnim polom, na poslovnu meru. Koja, u prvom redu, vodi brigu o korisnosti odnosa.

Od svih ovih 7 tipova muškaraca i načina na koji gledaju ženu, poslovni pogled ukazuje na vrhunac otuđenja čoveka od čoveka.

Samim tim i na otuđenje muškarca od žene i obrnuto. Umesto pogleda simpatije, pa i moguće ljubavi, muškarac posmatra ženu (ali sve češće i žena tako gleda muškarca) kao objekt, a ne subjekt u komunikaciji. Ljubav se izopačila u blud (kada su u pitanju polni odnosi), a egzistencijalna komunikacija Ja-Ti odnosa pretvara se sve češće u korisnost (pre svega materijalnu).
Ne znam koliko sam uspeo da u ovoj kratkoj skici odnosa (pogleda i viđenja) muškarca prema ženi nešto kažem o stvarnim odnosima, danas, među polovima. Sigurno je i da su ovi odnosi daleko složeniji i raznovrsniji nego što sam ih ja ovde prikazao.

Ostaje mi da, kao hrišćanski antropolog, po mogućnosti i objektivan posmatrač realnih zbivanja među polovima danas, s jedne strane žalim zbog uznapredovale pojave otuđenja među ljudima. S druge strane se nadam popravljanju ovakvih odnosa u budućnosti. Bitno je, pri tom, pitanje da li se ljudi (kao pojedinci, ne kao narodi) mogu menjati u toku jednog, relativno dugog života? Da li se, dakle, potcenjivački, ravnodušni, uplašeni, bludni a posebno poslovni pogled muškarca na ženu može ispraviti.

Ubeđenja sam da je takvo ispravljanje moguće. Ostaje, naravno, pitanje – kako?

Odlomak iz knjige Vladete Jerotića O braku,
izdavač Zadužbina Vladete Jerotića

Izvor: 6yka.com