Koje su tri najveće ljudske zablude? – Nikola Tesla

0
107
Koje su tri najveće ljudske zablude? - Nikola Tesla

Zablude su pogrešna ljudska ubeđenja o stvarima ili pojavama koje nas okružuju. Genijalni um Nikole Tesle je u jednom od svojih dnevnika zapisao i koje su to tri najveće ljudske zablude. Mi vam ih ovom prilikom prenosimo.

koje su najvece ljudske zablude?
koje su najvece ljudske zablude?

Prva zabluda

Na prvom mestu su ljudske zablude o svemiru koje, što je najčudnije, ne potiču iz starog ili srednjeg veka, nego, naprotiv, iz modernog doba.

To su zablude o tome da je Zemlja jedina nastanjena planeta, da su ljudi najrazvijenija rasa u svemiru, da je svemir vakuum, bez energije i materije u svom najvećem delu, osim planeta, zvezda i sitnih svemirskih čestica.

One su, kao i mnoge druge, potekle upravo od nadobudnih naučnika koji su donosili zaključke, bez ikakvih činjenica i dokaza. A koje kasnije drugi nisu mogli opovrgnuti, jer takođe nisu imali nikakve činjenice i dokaze.

Druga zabluda

Druga ljudska zabluda je vezana za nastanak bolesti i time, automatski, rađa neznanje i zablude o načinu uklanjanja bolesti.

Ona je druga po značaju, a prva po proširenosti, zbog nemerljivih grešaka nauke, odnosno medicine, koje koštaju najveći broj ljudskih života, zdravlja, kreativnih i intelektualnih potencijala, jer im onemogućava da se razviju.

Treća zabluda

Treća, velika ljudska zabluda odnosi se na mogućnosti koje čoveku pružaju energije. Ne poznajući ostale energije, čovek je samo zagrebao mogućnost korišćenja energija kroz električnu, toplotnu, energiju sunca, vetra i vode. A sve ostalo je netaknuto i potpuno nepoznato.

I što je najgore, o tome se ni ne razmišlja. Kao što se ni ne pomišlja na korišćenje mnogobrojnih energija koje mogu pomoći čoveku u gotovo svim sferama ljudskih interesa i koje bi mogle preporoditi Zemlju. A samim tim i celu ljudsku civilizaciju.

Izvor: Fontana Svjetlosti