Search for content, post, videos

Naučnici su otkrili da postoji telepatija u snovima među ljudima

telepatija
telepatija

telepatija u snovima

Telepatija snova znači da ljudi mogu da komuniciraju sa drugom osobom i dok spavaju. Ovo nije novi koncept, ovom temom su se bavili i prvobitni psihoanalitičari. Frojd je, na primer, pronalazio telepatiju kroz psihoanalitičku misao. Takođe je smatrao da telepatija postoji na svim nivoima ljudskog bivstvovanja pa tako i u snovima. Karl Jung, je svakako bio jedan od onih koji je u telepatiju snova čvrsto verovao. Razvio je čitav teorijski sistem kako bi objasnio “paranormalne” pojave iz ovog domena.

Veliki broj najpriznatijih umova istorije, bavili su se istraživanjem onostranog i metafizičkog.

“Onog dana, kada nauka počne da istražuje metafizičke i onostrane fenomene i pojave, desiće se napredak u jednoj deceniji kakav nije bio viđen svih prethodnih vekova zajedno.” Ovo je u jednom od intervjua izjavio naš veliki Nikola Tesla.

Dr Stenli Kripner, profesor psihologije na Kalifornijskom univerzitetu Sejbruk uradio je jedno veoma zanimljivo istraživanje na temu telepatije u snovima. Projekat je izveden u psihološkim laboratorijama i dokazao je postojanje gore pomenute.

Naime, učesnike ovog eksperimenta, Kripner je budio u toku REM faze sna. U tom trenutku ljudi se najbolje i najživlje sećali svojih snova. Na taj način uspevali su da povežu iskustva onih koji šalju informacije i primaoce informacija kojisu bili fizički distancirani.

Primaoc i onaj koji bi trebao da šalje informacije u toku sna, sretali bi se u laboratoriji. Pošiljaoc je imao pravo da odabere o čemu će da sanja. On bi dobio kovertu pre spavanja, čiji je sadržaj bio neki crtež ili fotografija. Učesnici eksperimenta bi nakon susreta bili poslati u razdvojene prostorije. Primaoca informacije bi prekidali u REM fazi sna kako bi dobili potpuni izveštaj o sadržaju snova.

Ono što se dešavalo bilo je veoma poučno. Jedan od učesnika eksperimenata – pošaljaoc informacije dobio je fotografiju žena koje plešu. Primaoc je sanjao da je bio na času plesa sa 6 devojaka i jedna je htela da pleše sxa njim. Ovo je jedan od najuspešnijih ekperimenata dr Kipnera.

Bilo je eksperimenata i sa većim grupama ljudi. Ovo istraživanje je delovalo interesantno mnogima, te su se prijavljivali kao volonteri. Članovi jedne rok grupe su pristali da zajedno učestvuju u eksperimentu. Jednom od njih pokazana je fotografija guštera pre spavanja. Primaoci- ostali članovi benda, uglavnom su sanjali reptile i vodozemce te večeri. Uvek postoji veza, to je bio veoma važan zaključak čitavog projekta.

Kvantna fizika se trudi i dokazuje da je ceo kosmos povezan kroz vibracije molekula gde god se oni nalaze. Sve reaguje i svi reaguju na svaki nadražaj. Sve što osećamo radimo i sanjamo ima uticaja na svakoga i na sve. Za ljude je teško da definišu ove veze, ali se zasigurno zna da postoje. Kada bismo svi širili konstantno ljubav, gde bi nam kraj bio? U snovima i na javi….