Roboti za “čulno” uživanje zamenjuju muškarce i žene do 2025. godine

0
79
Roboti za
roboti
roboti za ljubav

Evolucija industrijalizacije u robotiku i automatiku je sve više opipljiva. Što dalje bude odmicala ta evolucija dešavaće se veoma zanimljive promene. Na primer sve više poslova koji su nekada obavljali isključivo visokoobrazovani i stručni ljudi, preuzeće roboti.

Do sada su već poznati autopiloti u avionima i drugim prevoznim sredstvima, te vozač robot nije neka novost. Međutim ono što se odnosi na visoko stručne poslove su roboti hirurzi. Zvuči neverovatno, ali se robotika razvija baš u tom pravcu i to neverovatnom brzinom.

Ono što je značajnije i svakako intrigantnije su roboti za ljubav. Teško je ne otkolutati očima na ovu konstataciju, ali izgleda da je konvencionalnim vezama došao kraj. Ta famozna 2025. godina nije uopšte daleko, tako da ćemo posvedočiti ljubavi Novog Doba.

U koju fazu ovim potezima ulazi čovečanstvo, to je već više nego neizvesno. Postoji nekoliko desetina sjajnih filmskih scenarija i ostvarenja, koja možemo da koristimo kao visinske pripreme za poimanje onoga što nam dolazi.

Futurolog Dr Ian Pirson je otvoreno naveo ove novine o robotima i naznačio 2025.-u godinu kao onu kada ćemo to svedočiti.

Dr Pirson veruje da će ljudi do tada spavati sa robotima bez sumnje!

Do 2030. godine, veze između robota i ljudi će biti normalne, kao što je danas sasvim normalno biti online ili gledati film. Neće postojati nikakva fama oko toga.
Do 2035. imaćemo robote igračke koji će imati interakciju sa virtuelnom stvarnošću. Do 2050. roboti će da “preuzmu” polje ljubavi od ljudi. Mešanje će biti neizbežno. Tačnije, ta neka “fizička” interakcija.

Dragi Juri, koji živiš u zečijoj rupi nadomak Moskve, eto i nas nekolicina entuzijasta odlazimo u šume još malo! Trebalo bi jednom nedeljno gledati omnibus Memedovićevih emisija, kako bismo se lakše snašli u prirodi. Srećno nam bilo ljudski rode! Iskreno se nadamo da je ovo bila neka zabavna internet pošalica.