Search for content, post, videos

Ljudski mozak i 10 zanimljivih činjenica o njemu

ljudski mozak je savrsena bio masina
ljudski mozak je savrsena bio masina

ljudski mozak je savrsena bio masina

Ljudski mozak je najkompleksniji organ u telu. On se ponaša kao urađaj za skladištenje svih podataka koje je registrovao. Ličnost čoveka je pod velikim uticajem mozga, kao i stvaranje svesti. Komandni centar služi ljudska bića sa dovoljno fizičkih i kognitivnih sposobnosti. To su samo neke od vitalnih funkcija koje ova bio mašina obavlja. Ali postoje potpuno neverovatne činjenice o ljudskom mozgu koje su pri tom i veoma zanimljive, jer daju potpuno drugačiju perspektivu posmatranja.

1. Ljudski mozak je jedini organ u telu koji nema nerve uprkos činjenici da deluje kao centralna komanda za nervni sistem. U prevodu, mozak ne oseća bol.

2. Mozak troši najviše energije koja se generiše u ljudskom telu. Iako predstavlja samo 2 % ukupne težine, mozak troši 25 % sveukupne energije. Energija je od vitalnog značaja za održavanje zdravlja moždanih ćelija i za podsticanje nervnih impulsa.

3. Broj neurona prisutnih u mozgu je približno 100 milijardi što je 15 puta više od ukupnog broja ljudi koji žive na planeti Zemlji. Ta količina je spakovana u manje od 2 kilograma.

4. Ljudski mozak je najdeblji organ u telu. Sačinjen je od 60 % masti, što je najveća koncentracija masti prisutna u jednom organu.

5. Neokorteks je deo ljudskog mozga koji je odgovoran za jezik i svest. On čini oko 2/3 ukupne moždane mase. Preostali deo obavlja sve ostale poslove.

6. Verovanje da ljudi koriste svega 10 % mozga je velika zabluda. Čovek koristi 100 % svog moždanog tkiva i poznata je funkcija svakog njegovog dela.

7. Tokom rane trudnoće neuroni se umnožavaju po stopi 250.000 neurona u minuti. Svetlost se kreće sporije od ovoga.

8. Ukupno 20 % srčanog izlaza (krvi koja se ispumpa) usmereno je ka mozgu svakog minuta.

9. Energija potrošena od strane mozga iznosi 25 vati, što je dovoljno za rad sijalice.

10. Najmanja brzina kojom se kreću nervni impulsi je 260 m/s.