Search for content, post, videos

Kakvo je zapravo privatno školstvo u Srbiji?

Zapravo nikad ne možemo biti sto posto sigurni. Uvek i za sve postoji dve strane priče ali možemo da napravimo paralelu između državnih i privatnih srednjih škola i fakulteta i pokazati koje su im prednosti a koje mane. Ono što je sigurno da ne postoji roditelj koji ne želi najbolje za svoje dete uključujući i obrazovanje a na vama je da sagledate sve stavke i napravite pravi izbor.

Ono što im je zajedničko

Ravnopravnost institucija

Privatna ili državna, pred zakonom Republike Srbije one su iste odnosno ravnopravne. To znači da ove ustanove, bez obzira da li se radi o srednjim ili visokim školama-fakultetima, mogu raditi samo ako dobiju relevantne dozvole za obavljanje obrazovne delatnosti koju izdaju nadležne državne institucije.

Razlike između diploma praktično ne postoje

Razlika između diplome koju je izdala državna škola i onu koju je izdala privatna škola akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, praktično ne postoji. Uopšteno, obe obrazovne institucije rade prema istom nastavnom programu.

Učenik koji je pohađao privatnu školu ima ista prava i važeću diplomu stečenog srednjeg obrazovanja bilo kojeg obrazovnog profila kao i učenik koji je završio državnu srednju školu.

Diplome su u potpunosti priznate i kada je u pitanju završeno vanredno školovanje, odnosno program dokvalifikacije ili prekvalifikacije u privatnim srednjim školama. Uz to, pojedine privatne škole imaju mogućnost pohađanja nastave na engleskom i dobijanje diplome koja je priznata Evropi i Americi.

Ono po čemu se razlikuju

Savremenost

Istina je da mnoge državne škole pružaju odlično srednjoškolsko obrazovanje a pri tome su besplatne, međutim kada je u pitanju privatno obrazovanje ono je danas nadasve u značajnijoj prednosti.

Državne škole, nažalost, već decenijama unazad vape za ozbiljnim novčanim ulaganjima u svakom segmentu bilo da je u pitanju opremanje škole čija je oprema zastarela, arhaični nastavni kadar ali i obezbeđivanje uslova u kojima će broj učenika u odeljenjima biti optimalan. Sa stanovišta obrazovanja i razvoja koji je važan preduslov uspešnog učenja i nastave, obrazovni plan i program u mnogim privatnim školama je povoljniji nego u većini državnih.

Naravno da se privatne škole među sobom, kao i državne, razlikuju po mnogo čemu. Neke su prosečne, dok su se pojedine privatne ustanove pokazale kao vrhunske. Ona koja se pokazala kao odlična i koja služi kao primer drugim srednjim privatnim školama jeste srednja škola Arhimed u Beogradu. Arhimed se pokazao kao najsavremenije opremljena srednja škola koja obiluje izuzetnim kvalitetom edukacije, širokim spektrom vannastavnih aktivnosti ali i povoljnim cenama. Većina privatnih škola nude sve ono što je potrebno svakom učeniku kako bi lakše usvajao znanja. Sve je prilagođeno učeniku i njegovim osnovnim potrebama i to od prijatanog ambijenta gde su učionice opremljene po najvišim standardima do prostorija koje sadrže visoke tehnologije za usvajanje znanja. Neke privatne škole sadrže i kantinu za učenike ali i prostorije opremljenog fitnes centra za potrebe fizičkog vaspitanja a jedna od njih svakako jeste pomenuta srednja škola Arhimed u Beogradu. Ova škola je iz svakog ugla opravdala svoje ime.

Podrška

Svakom učeniku je potreban adekvatan pristup i gradivo koje je razumljivo kako bi ga lakše usvojio. U državnim školama gde broj učenika premašuje nekad i 30, teško da koncetracija srednjoškolca bude u svakom momentu visoka. Profesor u tom slučaju ne stiže da svakom đaku pojedinačno izađe u susret objašnjavajući ispredavano gradivo. U privatnim institucijama to nije slučaj. U srednjoj školi Arhimed u Beogradu, nastava se održava u manjim grupama te je usredsređivanje đaka na nastavnu jedinicu veće. Sam nastavnik tada ima mogućnost da posveti više pažnje onim đacima kojima je to potrebno i dodatnu podršku onima koje se snalaze a takva reakcija je u suštini i poželjna jer to predstavlja osnovu svake uspešnosti.

Obećavajući smerovi

I privatni sektori kao i državni, imaju veliki izbor perspektivnih smerova. Glavna razlika je što kada je u pitanju savremenost opreme i nastavna sredstva, na primer na smerovima mašinstva, građevine, elektrotehnike, neke privatne srednje škole, ne oskudevaju sa opremom dok to nije slučaj kod državnih škola. Perspektivna zanimanja poput informatike, ali i iz oblasti drumskog i plovnog saobraćaja u kojima je sve više traženo zanimanje nautičkog tehničara, dala su podsticaj mnogim privatnim školama, u kojima je među prvima bila i srednja škola Arhimed u Beogradu, da kreiraju takve smerove koji će obučavati naše mlade ljude za posao ovde ali u inostranstvu.

Individualnost i interaktivnost

Sa manjim brojem učenika, veća je pažnja i koncetracija te dolazi do bržeg savladavanja gradiva a stručna lica tj. licencirani nastavnici imaju mogućnost da lakše pristupe svakom učeniku. Individualnim pristupanjem, nastavnik upoznaje svako dete, upoznaje mu prednosti i slabosti, motiviše i doprinosi razvoju kod talentovane dece a tu je i da pomogne drugoj deci u vidu lakšeg prevazilaženja problema na koji nailaze.

Učenicima je kroz individualan pristup ali i interaktivnom nastavom podstaknut osećaj slobodnijeg i sigurnijeg izražavanja bez straha od javnog govora i iznošenja svog mišljenja. Takvom nastavom deca sa više kreativnosti i entuzijazma jednostavnije rešavaju zadatke i savladavaju gradivo. Putem interakcije, svaki đak postaje aktivni učesnik u nastavi i ima mogućnost razgovora i polemike sa nastavnikom tokom nastave. Interaktivnom nastavom, koju srednja škola Arhimed dugo i aktivno primenjuje, podstiču se razne sposobnosti učenika od koji su logičko rezonovanje, kritičko razmišljanje, lakše savladavanje bilo kakvog problema, kreativnost i komunikativnost ali i socijalizacija, glavni cilj ovakvog pristupa učeniku. Pripremiti dete za sve životne izazove u budućnosti.

Prednosti privatnih srednjih škola zaista mogu biti tolike da kada stavite na tas sve koristi i nedostatke, ipak shvatite da je privatna srednja škola pravi odabir kada je u pitanju šansa da vaše dete ostvari svoje potencijale i ambicije. Na vama je da se dobro raspitate pre upisa u školu, da zajedno sa njim odaberete ogovarajući smer i ako je u pitanju izbor privatne srednje škole, da se ne brinete jer se nećete pokajati.