Kako strah utiče na to da li ćete činiti dobre ili loše stvari?

0
66

Strah je jedna od prirodnih i najstarijih reakcija koja je stara koliko i naš najstariji deo mozga- hipotalamus. Naime, pored primarnih nagona za preživljavanjem, strah je onaj činilac koji je naše pretke čuvao od previše radoznalih prohteva nešto mlađih delova mozga. Strah je zdrav, tvrde psiholozi. Ipak, jasno je svima da ljudi iz straha ponekad čine dobre, a ponekad loše stvari. Koji je to činilac koji određuje na koju će stranu otići odluka?

Zašto postoje ljudi koji u opasnim situacijama žele da pomognu nekome dok se sa druge strane nalaze oni koji to ne žele? Abigejl Marš, psiholog sa Univerziteta u Džordžtaunu, je u svojoj doktorskoj studiji Faktor straha pokušala da dokaže da je drevni deo mozga odgovoran za naše dobre ili loše reakcije kad smo uplašeni. Ovakva vrsta istraživanja nije mogla biti izvedena u laboratorijskim uslovima te je sprovedena u kliničkim. Skenirani su delovi mozga tinejdžera sa psihopatskim osobinama, dok su gledali u uplašena lica.

Primećen je nedostatak odgovora u delu mozga koji kontroliše amigdala, evolutivno stara struktura, odgovorna za mnoga socijalna i emocionalna ponašanja. Istraživanje dr Marš je zaključilo da genski udeo u reakciji kada smo uplaženi iznosi oko 50%, dok je druga polovina rezervisana za odrastanje i okruženje