Search for content, post, videos

Fenomen progonitelja na društvenim mrežama, pojedinci i grupe…

progonitelji

“To je nama naša borba dala”… Novonastali fenomen je bez dileme u drastičnom porastu, jer progonitelja na društvenim mrežama, svakog dana ima sve više. Svi oni koji imaju profil na bilo kojoj od društvenih mreža deo su, tj mogu imati aktivno učešće u javnom životu. Odjednom je nekadašnja medijska javnost postala irelevantna u odnosu na čitav novonastali svet u kome smo svi jedni drugima gotovo bezuslovno dostupni. Danas je ogroman broj ljudi u kategoriji “javne ličnosti”.

progonitelja

fenomen progonotelja

Postoje više vrsta progonitelja na internetu, ali dve dominiraju. Prvi su oni koji progone iz nekih privatnih razloga a drugi čine grupu onih koji progone u nečije ime ili za nečiji interes.

Prva grupa, uglavnom pate od izvesnih poremećaja ličnosti te usled nemogućnosti samokontrole i sklonosti ka razvoju različitih fikcija do manijakalnosti pronađu svoje žrtve i prate ih. Lični progon najčešće ima veze sa seksualno obojenom adikcijom prema izvesnoj osobi. Loša vest je da progon može da traje i godinama, a dobra je da možete naučiti da živite s tim i da to ignorišete. Najbolja vest je da možete tog nekog da prijavite nadležnima i na taj način rešite situaciju.

Druga grupa, mnogo gora, pre svega organizovana da prati sve one koji se bune protiv novonastalih vrednosti Novog Svetskog Poretka. Grupa koja može ozbiljno da vam zagorča život. Danas, biti predstavnik i promoter normalnih i zdravih vrednosti online, postaje sve opasnije. Ako imate bilo šta protiv dizenteričnih ameba mogli biste da izgubite posao. Otprilike je taj odnos. Uskoro ćemo morati da pomilujemo komarca koji nam se napio krvi, jer će i on imati svoja insekt prava, te učinjeno nasilje nad njim moglo bi nas koštati lišavanja slobode. Poenta je da se poštuju sva prava i slobode?! Pa kako je to moguće?! Svako ima pravo na svoje mišljenje ali svakako nema pravo da ugrožava druge. No ta granica je izbrisana pa je dekadencija beskonačna. Privid davanja slobode manjinama, ustvari je lišavanje slobode većine ljudi. Nije uvek bilo tako, ali definitivno gazimo u taj domen.

Kako bilo, kada se nađete u kandžama tih “revnosnih boraca za ljudska prava”, budite spremni na sopstveno raspeće. Ukoliko se vaše mišljenje ili inicijativa kosi sa njihovom idejom o slobodi, progoniće vas nemilosrdno sa jednim jedinim ciljem a to je da vam što više naude. Na taj način, ulivaju ljudima strah da se izjašnjavaju javno (online), o novonastaloj situaciji na globalnom nivou. Integrisani duboko u sve pore društva, izopačeni kroje sudbinu zdravima. Najveći problem ove planete je što nema dovoljno bolnica i lekara za sve mentalno i duševno obolele.

Sve su prilike da smo kod drugog pečata Apokalipse…

“Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.” – Otkrovenje Jovanovo-