Search for content, post, videos

Kako da znate da ste odabrali adekvatan lepak za keramiku?

Kod renoviranja i adaptacije domova, vikendica i stanova ljudi uvek imaju razne dileme. Šta i gde kupiti, koju količinu materijala, da li menjati ceo nameštaj ili delimično, šta ubaciti novo, a šta staro izbaciti, kako srediti kuhinju, a kako zidove.

Te dileme se umnožavaju i kada dođe do toga da treba da se odabere adekvatan materijal za rad, i onda sve postoje još izazovnije.

Najbolje i najkonkretnije savete u vezi kupovine lepka za keramiku dobićete od majstora koji će izvoditi radove. Zato je odabri dobrog majstora takođe jedan od važnih zadataka.

Kada namena odgovara praktičnoj upotrebi (zid, pod, spolja ili unutra)

Ovo nije slučajno prvi pokazatelj na osnovu kojeg se može reći da li je neko napravio pravi izbor. S obzirom da je tržište lepkova za keramiku bogato ponudom ovaj kriterijum biće presudan za odabir najbolje opcije jer u suštini od njega zavisi i celokupan kvalitet rada.

Važno je kako okruženje u kojem se postavljaju pločice utiče na njega, a u to spada da li se radi o unutrašnjim ili spoljnim površinama (izloženost vremenskim uslovima), zatim nivo temperature u prostoru, ali i vlažnost vazduha i izloženost vodenom uticaju. Tome treba dodati i opterećenje nameštaja odnosno stvari koje idu preko toga.

Za spoljne prostore učestalija je preporuka za fleksibilne vrste.

Kada se odabir vrši u odnosu na podlogu na koju se postavljaju pločice

Pločice se mogu postavljati na razne vrste podloga. Sa druge strane te podloge mogu biti u dobrom ili lošijem stanju. Treba znati da je vrsta podloge i stanje u kojem se one nalaze od velike važnosti i kada se bira adekvatan lepak za kermiku.

U najčešće vrste podloga i najjednostavnije za rad sa njima u ovom smislu jesu beton, cigla i cementna košuljica. Njih karakteriše to što su teške i izdržljive i nisu lako podložne deformaciji.

U takozvane kritičnije površine ubrajaju se metal, plastika, drvo, staklo i tamo gde se na već postojeće pločice postavljaju nove. Najbolje rešenje za ove vrste podloga su danas na tržištu i te kako popularni fleksibilni lepkovi za kremiku. Poenta je u tome što im samo ime kaže da imaju mogućnost da stvore neraskidivu vezu adaptirajući se u odnosu na oba kriterijuma.

Kada birate one na kojima piše da su namenjeni baš za keramiku

Takođe je važno da birate lepak za keramiku u odnosu na njihovu vrstu, ali i u odnosu na dimenzije komada koji se postavljaju. Za teže komade treba birati lepkove za kermiku koji imaju veću izdržljivost odnosno koji imaju veću snagu prijanjanja na bazu.

Na tržištu se mogu naći i univerzalni modeli koji odgovaraju kako horizontalnim i vertikalnim, tako i unutrašnjim i spoljnim površinama.

Vodite računa i kako birate disperziju za krečenje

Još jedan materijal kod kojeg se često mogu desiti greške pri adekvatnom izboru jeste disperzija za krečenje. I tu takođe postoje univerzalni modeli, ali imaju i one koje su isključivo namenjene za unutrašnje ili spoljašnje površine. I za njih je važno kakva je podloga i od čega je napravljena.

Zato je i pri kupovini disperzije za krečenje važno da se posavetujete sa nekim iskusnim majstorom ili prodavcem u prodavnici kako biste napravili najbolji mogući izbor.