WordPress u 5 koraka

0
51
WordPress u 5 koraka

Za sve što radite u WordPress-u, kvalitet svog pisanja treba da proveravate u seo analizi.

Prvo što uradite ukoliko želite da unesete tekst, je da pritisnete dugme Add New.

KORAK br. 1

NASLOV – se u seo analizi naziva seo title. Koji se unosi u posebnom polju iznad samog polja za tekst.

Najbolje je koristiti heading 1 ili heading 2. Veličinu slova birate u polju u kojem piše paragraph, kada kliknete na padajući meni (strelicu), videćete opcije. Veoma je važno postići optimalnu dužinu naslova. Pokazatelji su zelene tačkice na “semaforu”.

KEYWORD se bira tako da najpribližnije odgovara temi teksta.

Pronaći keyword odmah na početku pisanja teksta i uneti ga u polje pod nazivom FOCUS KEYWORD. Najpovoljnije je da se keyword nađe odmah na početku naslova tj. kao prva reč, ali nije od presudnog značaja. Takođe keyword ne mora da bude striktno jedna reč, već može biti i sintagma, ili više reči (npr. kako do posla, uspavati bebu…itd.) Važno je izbegavati ponavljanje ključne reči, a to možete izbeći tako što birate druge glagolske ili padežne oblike jedne reči. “Semafor” koji vas obaveštava o SEO rezultatu će upaliti narandžastu ili crvenu lampicu, u zavisnosti od toga koliko ste puta u prethodnim člancima koristili istu ključnu reč (keyword). To možete rešiti ovako: na primer ukoliko ste koristili imenicu dete za keyword, sledećeg puta biste mogli da iskoristite npr. “detetu”. Važno je da se keyword ponovi određeni broj puta u tekstu. Između 1.8 i 2.5 % je idealna vrednost. Ovo se u semaforu naziva – gustina ponavljanja ključne reči.

Napomena: Kada određujete keyword, najbolje je birati one reči koje u sebi ne sadrže slova sa kvačicama, zbog jezičke razlike.

URL

URL je http adresa vašeg teksta u Google pretraživaču. Google još uvek ne prepoznaje slova sa kvačicama, a pošto je optimalno da se keyword pojavljuje u URL, to je jedan razlog više da koristite reči bez kvačica. WordPress platforma automatski naslov pretvara u URL, tako da ako želite da promenite naslov, trebali biste da editujete i URL, u suprotnom URL ostaje vezan za stari naslov.

All Categories

Izabrati kategoriju u koju spada tekst. Postoji mogućnost određivanja primarne i sekundarne kategorije, na taj način u pretrazi na vašem sajtu članak može biti pronađen u pretrazi obe kategorije. Tehnički, WP podržava i više od dve kategorije, ali je to nepotrebno u pretrazi.

Nakon svakog koraka ići na save draft. Iako WP svakako posle dve sekunde automatski sačuva vaš sadržaj u drafts, vi svakako pritisnite dugme save draft.

KORAK br. 2

Paragraf(i)

Za bolju seo optimizaciju važno je da se ključna reč nađe u prvom paragrafu (u istom gramatičkom obliku). Na primer, ukoliko koristite key word deci, u prvom paragrafu takođe morate da iskoristite isti padež za tu imenicu, a nikako dete. Keyword može da se nađe u bilo kom delu prvog paragrafa, koji ne sme da ima više od 150 reči.

Podnaslovi (subheadings)

Za bolje rangiranje teksta na Google-u najbolje je koristiti samo dva različita fonta (jedan za naslov i manji za podnaslov). Podnaslovi su važni zbog jasnoće i lakoće čitanja teksta. Da bi se postigao željeni readability, neophodan je bar jedan podnaslov ili jedno naglašavanje teksta većim fontom (heading 3). To pravilo važi za tekstove koji imaju 300 reči. Za tekstove koji imaju više reči od 300, neophodno je više od jednog podnaslova (dva, tri ili više). Važno je da podnaslov bude u manjem fontu od naslova (heading 3 i 4).  Jedan podnaslov ne može da sadrži više od 300 reči. Čak i ukoliko ne koristite podnaslove kako biste obradili određeni deo teme, već samo želite da naglasite neki deo teksta većim fontom, takođe važi pravilo da do sledećeg naglašavanja teksta u vidu većeg fonta ne može da bude više od 300 reči. Ono što je važno za podnaslove u seo optimizaciji je da bar jedan od podnaslova ili naglašenih delova teksta sadrži i keyword.

Tekst u paragrafima između podnaslova ne sme da bude duži od 150 reči.

Dužina teksta

Za bolju SEO optimizaciju na WP platformi, veoma je važna dužina teksta. Optimalno je da tekst sadrži 300 ili više reči. Međutim uz optimizaciju ostalih komponenti tekst može imati i manje od 300 reči.

Linkovi

Ukoliko želite da prenesete nečiji tekst na svom sajtu, koristite opciju insert link. Kada insertujete link, koristite opciju apply. Nakon toga koristite opciju edit kako biste izmenili ime linka na svojoj stranici. Ime se menja u drugom pravougaoniku linka, tako što izbrišete postojeći tekst i unesete samo kratko ime sajta sa koga je link preuzet. Takođe bi trebalo odabrati opciju open in new tab, kako bi konzumentu taj umetnuti link izlazio u novom prozoru, a ne preko teksta sa vašeg sajta.

 

KORAK br. 3

Fotografije

Featured image je fotografija koja se pojavljuje kao naslovna na vašem sajtu ili stranici. Važno je birati pravilnu rezoluciju koja će biti prihvatljiva za svaku jačinu internet dometa. Ne koristiti fotografije dimenzija manjih od 640 x 400 zbog konzumenata vašeg sajta. Jer, ukoliko je malo sporiji internet, velike fotografije će se dugo učitavati, a prosečna konzumentova pažnja na webu je 5-7 sekundi prilikom otvaranja linka, dakle ukoliko je fotografija ima veću rezoluciju (1500 x 800 pxl na primer) konzument neće čekati da se učita sadržaj koji je možda sjajan. U caption-u tj. u naslovu fotografije važno je ne koristiti slova sa kvačicom. A ono što je najvažnije i ključno za fotografije u smislu seo optimizacije je da u alternative text-u kod unošenja fotografija upišete keyword.

Ukoliko vam se prečesto pojavljuje keyword u tekstu, te je njena gustina veća od 2,5 %, keyword ne morati staviti u caption (tekst koji izlazi ispod fotografije na sajtu), ali je i dalje važno da u alt tekstu stoji keyword! Isto to važi ukoliko vam fali ponavljanje ključne reči (ukoliko se ona ne pojavljuje dovoljno često u tekstu), da je stavite u caption.

Kako dodajemo fotografije u tekstu?

Pritiskom na dugme Add Media, otvara nam se sekcija medije/galerija našeg sajta.

Kad unesete fotografiju za tekst, to je momenat kada popunjavate gore navedeni caption i alt tekst.

Tu imamo opciju Upload photo ukoliko bi trebalo da ubacimo sliku sa našeg računara, i Media Library ukoliko biramo već postojeću fotku u našoj mediji. Ukoliko uploudujemo fotku sa računara, moramo je prethodno sačuvati u svoj računar. Dakle potražite fotku na vebu pravougaonog oblika (najpoželjnije) rezolucije oko 700pxl npr. (pritom je uvek možete smanjiti klikom na opciju edit image, gde u prvom polju upišete željenu veličinu, dok će susedno polje automatski da se popuni, zatim pritisnete dugme scale). Takođe u edit image polju možete i da rotirate fotografije pritiskom na polja željene rotacije iznad same fotografije.

A da biste povećali željenu fotografiju, to možete uraditi tek kada je insertujete u tekst. Klikom na fotku pojavljuje vam se mali meni iznad/ispod nje, a vi kliknete na olovčicu gde se pojavljuje reč edit i otvara vam se polje za editovanje fotografije. Ništa od ponuđenih polja ne biste trebalo da menjate osim polja size, gde klikom na strelicu dobijate opciju custom size u koju unesete željenu veličinu fotografije. Posle svega je obavezno pritisnuti dugme Update.

Featured Video je polje gde unosimo naslovni video, tako što u sekciji format, iz opcije standard pređemo u opciju video. Zatim u polju featured video kopiramo link željenog videa.

Tags

Jedna od komponenata za dobro rangiranje na Google-u su tagovi. U tags se obavezno stavlja keyword dakle onako kako ste ga napisali u odeljku “focus keyword”. , kao i po jedna reč iz svake veličine podnaslova koji stoji u tekstu. Dakle ukoliko ste koristili paragrafe 3 i 4 u tekstu, stavljate po jednu reč iz obe veličine podnaslova-obavezno u istom obliku kako su napisane u podnaslovima. Optimum je 3-4 tags.  Reči koje se stavljaju u tags se odvajaju pojedinačno zarezima.

KORAK br. 4

Tehnički elementi i “cake”

Tekst je važno vizuelno složiti u jednu od postojeće 4 opcije (justify, left, right, alighn). Ukoliko ste napravili grešku i eventualno izbrisali deo teksta – opcija undo, strelica ulevo, će vratiti tekst u prethodno stanje.

Vizuelni identitet teksta – post settings

Ukoliko ubacujete više fotografija u sam tekst (nešto nabrajate i slično), najlepši vizuelni efekat se postiže korišćenjem takozvanih smart lista. Postoji 8 smart lista, najpreglednija je smart list 1. Npr. top liste najpopularnijih ličnosti, najlepših haljina, itd… Veoma je važno odabrati koji će vam subheading (veličina podnaslova) biti ključni kod liste. Zbog toga sve podnaslove u nabrajanjima pišite u istom fontu. Na dnu smart liste imate opciju da odaberete prema kojoj veličini podnaslova kreirate listu. Najbolje je koristiti  heading 2 ili 3. Takođe je važno da u tekstu stavite prvo podnaslov pa željenu fotografiju. Kod smart lista ne treba upisivati redne brojeve kod podnaslova, jednostavno odredite da li želite hronološki niz ili retrospektivu. Vizuelni identitet teksta u smislu korišćenja smart liste ne utiče na kvalitet seo optimizacije.

Slug

Klikom na dugme Edit Snippet otvara nam se meni za skraćivanje slug-a i popunjavanje meta decsription-a. Polje SEO title ne treba da se briše niti dopunjava. Kad se ova polja popune, kliknuti na dugme Close snippet editor. Ne postoji posebno dugme save za čuvanje ovog sadržaja, već je naprosto dovoljno uneti ih u ova polja i zatvoriti Snippet.

Slug je sadržaj url-a, tj. polje u kojem skraćuje link ne bi bio predugačak. Veoma je važno da u slug-u ostane key word. Reči u slug-u ne moraju da budu smislena rečenica.

Meta description

U ovo polje treba uneti tekst koji približno objašnjava temu tj. esenciju priče. Nužno je pratiti liniju koja se ispunjava ispod polja do zelene boje. Keyword je obavezno staviti i u meta description zbog optimalnog SEO.

KORAK br.5

Readability

Readability je jasnoća i mogućnost razumevanja i čitanja teksta od strane konzumenta. Za one koji pišu na srpskom jeziku važno je da znaju da je zbog neprilagođenosti platforme srpskom jeziku nemoguće postići zeleni readability (na semaforu), što znači da neke od elementata koji se traže zbog prirode jezika nije moguće ispuniti. Važno je da paragrafi ne sadrže više od 150 reči. Kao i to da ne sme biti više od 25% rečenica dužih od 20 reči. Kategorije passive voice i transition word kao i flesch reading je nemoguće dovesti na optimalni nivo, osim ukoliko više od 75% teksta nije na engleskom jeziku.

Readability nam pokazuje da li imamo podnaslove različite veličine od paragrafa, kao i koliko reči se nalazi u podnaslovu i koliko reči prati podnaslov. U readability-ju čitamo i koliki procenat rečenica ima više od 20 reči. Analiza rdb-a nam takođe kaže ukoliko nam tri ili više rečenica koje idu jedna za drugom, počinju istom rečju, što nije dobro za ukupan seo rezultat.

Semafor

Takozvani semafor je analiza unetog teksta, koja se nalazi na samom dnu WP platforme, ispod unetog teksta, ključne reči i post settings-a (mesta gde se biraju smart liste).

Na semaforu se nalaze koraci koji su važni za dobar seo rezultat u WP, u zavisnosti od njihove boje (crvena, narandžasta, zelena) i boja vašeg teksta na kraju će biti crvena, narandžasta ili zelena.

Kao što smo napomenuli, zbog jezičke razlike – narandžasto-zeleni rezultat je maksimum koji se može postići kada se piše na srpskom jeziku. Semafor vam govori da li vam je naslov predugačak ili prekratak, da li vam se ključna reč nalazi na prvom mestu u naslovu, da li se u prvom paragrafu nalazi ključna reč, kao i da li vam je slug predugačak ili prekratak, dali imate meta description i da li imate fotografije u tekstu.

Semafor vas takođe obaveštava da li ste ubacili link u vaš tekst, kao i u kojoj gustini se pojavljuje ključna reč.

Sve ove analize se proveravaju u polju keyword.