Sanjala sam da letiš ka meni. <3

0
54

Doću ću brodom u velikom stilu. Uvek mimo sveta, tako i ovoga puta. Dok su se svi u emigraciju upućivali brodom preko Atlantika na severnoamerički kontinent, ja idem, razume se, u potpuno suprotnom smeru. Nekako sam cenila da si mene sanjala, jer ja tebe JOS UVEK SANJAM.

dušo. <3